Đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới, hiệu quả, cùng có lợi - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới, hiệu quả, cùng có lợi

16/10/2019

Sáng 14/10, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của BCH TƯ Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. 

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Cả nước hiện có 22.861 hợp tác xã, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia, giải quyết việc làm cho trên 1,2 triệu người. Mặc dù khó khăn nhưng hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã những năm gần đây ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển. Doanh thu bình quân của một hợp tác xã năm 2018 đạt gần 4.5 tỷ đồng, tăng khoảng 4,2 lần so với năm 2003; lãi bình quân của một hợp tác xã tăng từ 74 triệu đồng năm 2003 lên 240,5 triệu đồng năm 2018. Thu nhập bình quân người lao động tăng khoảng 133%. Số lượng các hợp tác xã hoạt động hiệu quả chiếm khoảng 57%.

Tính đến 31/12/2018, cả nước có 74 Liên hiệp hợp tác xã, thu hút 555 hợp tác xã thành viên, tạo việc làm cho 25.871 lao động. Doanh thu bình quân của mỗi liên hiệp hợp tác xã đạt 8,3 tỷ đồng/năm và lãi bình quân khoảng 648 triệu đồng/năm.

Các cơ chế chính sách hỗ trợ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được triển khai đồng bộ. Giai đoạn 2013 - 2018, cả nước đã hỗ trợ cho 6.211 hợp tác xã thành lập mới với tổng kinh phí hơn 27 tỷ đồng; có 2.044 hợp tác xã được giao đất, cho thuê đất; các địa phương hỗ trợ cho 3.877 lượt hợp tác xã ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; dư nợ cho vay đối với hợp tác xã đạt khoảng 3.200 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn hoạt động của các Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã địa phương khoảng 1.544 tỷ đồng, cho 5.730 lượt hợp tác xã và 607.837 lượt tổ hợp tác, thành viên, người lao động của hợp tác xã vay vốn. 

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Tính đến 31/12/2018, tỉnh Vĩnh Phúc có 539 hợp tác xã đang hoạt động, tổng số lao động thường xuyên là 39.925 người. Các hợp tác xã phi nông nghiệp đã đảm bảo được mức thu nhập ổn định cho thành viên từ 4 – 5 triệu đồng/người tháng. Kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, là khu vực có vai trò, vị trí quan trọng trong việc giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho đông đảo người lao động, tạo sự ổn định về chính trị - xã hội. Các hợp tác xã vươn lên theo hướng đa dạng các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thành viên và thị trường; giá trị sản xuất tăng từ 3,7 nghìn tỷ đồng năm 2010 lên 4,8 nghìn tỷ đồng (năm 2016).

Thời gian tới, cả nước phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 30.000 hợp tác xã, 100 liên hiệp hợp tác xã, trong đó có khoảng 20.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có trên 3.000 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và liên hiệp hợp tác xã, phấn đấu có tối thiểu 50% liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện Nghị quyết về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp từ TƯ tới địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và các văn bản pháp luật về hợp tác xã nhằm thống nhất nhận thức cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên về bản chất, vị trí, vai trò của hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hoàn thiện khung pháp luật và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; rà soát các nội dung của Luật Hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Có chính sách ưu tiên đối với các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, địa bàn khó khăn. Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương để hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Hoàn thiện và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tập trung và thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm thực hiện hiệu quả nội dung quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trên cả nước. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, hội, hiệp hội trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với các tổ chức quốc tế như Liên minh hợp tác xã quốc tế, các tổ chức hợp tác xã các nước, các tổ chức đại diện và hỗ trợ hợp tác xã các nước để học tập kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, thiết bị, máy móc, liên kết và mở rộng thị trường.

Chỉ đạo sau hội nghị trưc tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu Liên minh Hợp tác xã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ các hợp tác xã hiện có, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác xã kiểu mới. Đồng chí giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho tỉnh chính sách, cơ chế phát triển mô hình kinh tế tập thể nhất là vốn, trụ sở, cán bộ, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới...

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: