Tích cực tháo gỡ khó khăn, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tích cực tháo gỡ khó khăn, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

16/10/2019

Năm 2019, công tác phân bổ vốn đầu tư công được tỉnh thực hiện đúng các nguyên tắc trong cơ chế giao và điều hành kế hoạch nhà nước, trong đó, tập trung ưu tiên thanh toán nợ, công trình chuyển tiếp, bố trí dự án mới khi đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng nguồn kế hoạch đầu tư công năm 2019 của tỉnh ước đến hết 30/9/2019 là 6.300 tỷ đồng, trong đó, ngân sách địa phương giao đầu năm trên 6.114 tỷ đồng; ngân sách Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu 194,936 tỷ đồng. Ước khối lượng các công trình, dự án hoàn thành cần thanh toán đến 30/9/2019 trên 3.454 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch được giao; đã giải ngân vốn đầu tư đến 30/9/2019 trên 3.441 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch giao.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch vốn đã phân bổ, tỉnh đã xác định rõ các dự án trọng điểm năm 2019 để tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành ưu tiên nhân lực, nguồn vốn để thực hiện dự án. UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; thực hiện cưỡng chế, giải quyết dứt điểm một số vướng mắc để bàn giao mặt bằng thi công.

Theo Quyết định giao và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh đã bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, dự án đối ứng ODA và ngân sách Trung ương trên 2.2 nghìn tỷ đồng cho 36 dự án quyết toán, công trình hoàn thành, dự án chuyển tiếp và dự án mới.  Đối với các công trình trọng điểm, ước 9 tháng đầu năm giải ngân đạt trên 531 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch giao và giảm 10% so với cùng kỳ năm 2018. Đối với nguồn vốn đối ứng ODA và đối ứng ngân sách Trung ương, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 bố trí 785 tỷ đồng cho 6 dự án ODA, gồm 1 dự án hoàn thành, 1 dự án chuyển tiếp và 4 dự án mới. Đến 30/9/2019, khối lượng thực hiện và giải ngân nguồn vốn đối ứng ODA và ngân sách Trung ương đạt gần 300 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch giao. Cùng với đó, kế hoạch đầu tư công năm 2019 bố trí trên 861 tỷ đồng nguồn vốn bội chi ngân sách cho 2 dự án chuyển tiếp và 3 dự án mới. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này đạt thấp so với tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh, mới đạt trên 76 tỷ đồng, bằng 9% kế hoạch giao và giảm 4% so với cùng kỳ năm 2018.

 UBND tỉnh thường xuyên họp nghe báo cáo vướng mắc, chỉ đạo quyết liệt trong khâu giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư và UBND các huyện tập trung thời gian, nhân lực, nguồn lực để giải quyết các khó khăn. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các chủ đầu tư rà soát tiến độ thực hiện từng dự án để đảm bảo mức vốn đã bố trí phù hợp theo tiến độ đầu tư.

Mặc dù vậy, công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân. Trong đó, công tác chuẩn bị đầu tư của một số chủ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng còn chậm và nhiều hạn chế; chất lượng hồ sơ còn thấp dẫn đến phải chỉnh sửa, xin ý kiến hồ sơ nhiều lần; chất lượng công tác thẩm định nội bộ của các chủ đầu tư, các ngành, địa phương còn thấp; chưa thể hiện được chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định nội bộ đơn vị, chủ yếu trình hồ sơ do đơn vị tư vấn lập để gửi Hội đồng thẩm định cấp trên.

Công tác chuẩn bị đầu tư chậm, đối với các dự án mới, thường bị lãng phí khoảng thời gian từ khi phê duyệt dự án đến khi được bố trí vốn kế hoạch, dẫn tới chậm tiến độ chuẩn bị thủ tục đầu tư và chậm tiến độ dự án. Hạn mức được phép chỉ định thầu thấp. Theo Luật Đấu thầu, các dự án có dự toán xây lắp giá trị trên 1 tỷ đồng, tư vấn trên 500 triệu đồng phải tổ chức đấu thầu dẫn đến nhiều dự án quy mô đơn giản nhưng phải thực hiện quy trình đấu thầu tư vấn thiết kế - dự toán và xây lắp, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục xây dựng cơ bản.

Vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng tại nhiều dự là nguyên nhân làm chậm tiến độ
giải ngân vốn đầu tư công

Bên cạnh đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án gặp nhiều khó khăn làm chậm tiến độ cho các dự án, nhất là một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh như: Đường vành đai 3 trong quy hoạch giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, đường song song đường sắt Hà Nội – Lào Cai, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2B; khu danh thắng Tây Thiên… Nguyên nhân chủ yếu là do hạ tầng tái định cư chưa được đầu tư xây dựng trước; việc giới thiệu địa điểm quy hoạch các khu tái định cư còn chưa sát với tình hình thực tế; vị trí đất tái định cư tại nơi ở mới có phải thực hiện nhiều thủ tục, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải phóng mặt bằng theo yêu cầu đề ra.

Ngoài ra công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện theo quy định; quyết toán vốn đầu tư chưa được giải quyết dứt điểm. Năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án còn hạn chế, chưa chuyên nghiệp. Đa số các dự án trọng điểm của tỉnh có quy mô đầu tư lớn, việc chuẩn bị thủ tục đầu tư phức tạp, mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Thời gian từ nay đến hết năm chỉ còn chưa đầy 3 tháng, trong khi đó, khối lượng hoàn thành các công trình, dự án cũng như hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vôn đầu tư công còn rất lớn. Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, nhất là người đứng đầu quyết liệt hơn nữa trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, sâu sát thực tiễn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực, địa phương được giao phụ trách, quyết tâm hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2020, năm cuối của nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016-2020. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án, kịp thời đề xuất điều chỉnh cho phù hợp tránh để dồn vào cuối năm. Đến ngày 31/1/2020 không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao mà không có lý do khách quan thì thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án phải tổ chức kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: