SỞ XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA KHỐI KINH TẾ NĂM 2019 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

SỞ XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA KHỐI KINH TẾ NĂM 2019

16/12/2019

Thực hiện Quyết định số 997/QĐ-CT ngày 10/04/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân Khối thi đua các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;Căn cứ Thông báo số 05/TB-SNV ngày 19/3/2019 của Sở Nội vụ thông báo kết quả suy tôn Trưởng Cụm, khối thi đua các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố năm 2019;  Thực hiện Quy chế hoạt động của Khối thi đua kinh tế và Giao ước thi đua năm 2019 của Khối Thi đua kinh tế ký kết ngày 03/4/2019;

(Toàn cảnh Hội nghị tổng kết khối thi đua kinh tế năm 2019)

Ngày 13/12/2109, Khối thi đua kinh tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối năm 2019.

Với đặc điểm Khối thi đua Kinh tế gồm 15 thành viên thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trong khối là tham mưu với UBND tỉnh và triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quản lý, thu thuế cho ngân sách; Quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng cơ bản; Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý đầu tư, xây dựng phát triển các Khu công nghiệp; Quản lý công nghiệp, thương mại; Xuất nhập khẩu; Quản lý nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới; Quản lý tài nguyên và môi trường; Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất; Giao thông - vận tải.

(Đ/C Nguyễn Đức Tài - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng - Trưởng khối thi đua kinh tế)

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh và của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, thực hiện nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm Sở Xây dựng - Trưởng Khối thi đua kinh tế đã phối hợp với các đơn vị thành viên trong khối  xây dựng và ban hành các văn bản triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của Khối gồm: Kế hoạch về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Khối, Quy chế hoạt động của Khối thi đua kinh tế; xây dựng và cụ thể hóa quy định chấm điểm thi đua theo hướng dẫn của UBND tỉnh thành bảng chấm điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của Khối; đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên trong Khối, thảo luận, đề ra các mục tiêu, nội dung, giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019.

(Đc Phí Lâm Hùng - Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị)

Triển khai thực hiện văn bản số 617/UBND-TH2 ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua năm 2019, các đơn vị trong Khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành mình, tổ chức phát động, các phong trào thi đua triển khai sâu rộng tới cán bộ, CCVC, người lao động của các đơn vị trong Khối.

Qua các phong trào thi đua, các đơn vị trong khối đã phát huy được phát huy được khả năng, trí tuệ, kinh nghiệm, sáng kiến của mỗi cá nhân và sức mạnh của tập thể và thực tiễn công tác, nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào kết quả thi đua chung của toàn Khối.

Việc tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được các đơn vị trong Khối  quan tâm triển khai thực hiện. Trong năm 2019, 15/15 đơn vị trong khối đã làm tốt công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến bằng các hình thức như:  thông báo rộng rãi kết quả xét thi đua khen thưởng qua hệ thống thông tin nội bộ, tôn vinh khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại các Hội nghị của đơn vị, qua công tác sơ kết, đánh giá các phong trào thi đua v.v…

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019 do UBND tỉnh  phát động và các nội dung ký Giao ước thi đua của Khối, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, trong  năm 2019, các đơn vị trong khối thi đua Kinh tế  đã tổ chức, sáng tạo triển khai nhiều Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Sau mỗi đợt phát động thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các Sở, Ngành trong Khối tăng lên rõ rệt, các mặt công tác khác của các đơn vị được đẩy mạnh và phát triển. Đồng thời, từ phong trào thi đua đã xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của Khối Kinh tế, góp phần không nhỏ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị các thành viên trong khối  thi đua kinh tế đã đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo, đề ra phương hướng của đơn vị cũng như của khối kinh tế, đồng thời thực hiện việc bình bầu các danh hiệu, hình thức khen thưởng cho các sở, ngành.

Kết quả các Sở, ngành thuộc khối thi đua Kinh tế năm 2019 đã nhất trí đề nghị khen thưởng như sau:

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể:  Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

- Đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen cho 01 tập thể: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối thi đua kinh tế cũng suy tôn trưởng khối thi đua kinh tế năm 2020: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

(Đ/c Nguyễn Đức Tài - Bí thư đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng - Trưởng khối thi đua kinh tế năm 2019 trao cờ Trưởng khối thi đua kinh tế năm 2020 cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc)

ĐC Kim Đình Hùng, Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng

Các tin đã đưa ngày: