Hội nghị cán bộ, công chức Sở Xây dựng Vĩnh Phúc năm 2019 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội nghị cán bộ, công chức Sở Xây dựng Vĩnh Phúc năm 2019

26/12/2019

Ngày 26/12/2019, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc phối hợp với công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đức Tài – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng ; các đồng chí phó giám đốc Sở, lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng, Viện quy hoạch xây dựng và toàn thể CB, CCVC, đoàn viên công đoàn Sở xây dựng.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị cán bộ, công chức năm 2019

          Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tài đã đánh giá, tổng kết lại toàn bộ hoạt động, những kết quả đạt được trong năm 2019. Năm 2019, tập thể cơ quan luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, pháp luật  của Nhà nước; đoàn kết nỗ lực không ngừng, phát huy tinh thần dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực. Lãnh đạo Sở đã phối hợp tốt với công đoàn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho công chức, người lao động, thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả tại văn phòng Sở trong năm qua.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Đức Tài – Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị

          Hội nghị đã phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, qua thảo luận, đã đóng góp nhiều ý kiến tích cực, xây dựng, phát huy truyền thống của Ngành; đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ngành Xây dựng Vĩnh Phúc; Thống nhất và thông qua nội dung giao ước thi đua năm 2020.

Ảnh: Kí giao ước thi đua năm 2020

          Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc năm 2019 kết thúc trong không khí đoàn kết và đồng thuận cao sẽ là tiền đề để Sở Xây dựng Vĩnh Phúc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

ĐC Nguyễn Hữu Mai - Chủ tịch Công Đoàn Văn phòng Sở Xây dựng

Các tin đã đưa ngày: