Quy định giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quy định giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

05/02/2020

Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND quy định giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó,  giá nước sạch do Công ty cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc cung cấp, áp dụng đối với khách hàng sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

STT

Đối tượng sử dụng nước

Lượng nước sử dụng /tháng

Giá nước

(đ/m3)

1

Sinh hoạt hộ dân cư

Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng)

8.500

Từ trên 10m3 -  20m3 (hộ/tháng)

11.000

Trên 20m3 (hộ/tháng)

13.200

2

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phục vụ mục đích công cộng

Theo thực tế sử dụng

13.200

3

Hoạt động sản xuất vật chất

Theo thực tế sử dụng

14.000

4

Kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng

15.000

(Giá nước trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế t ài nguyên và chi phí bảo vệ môi trường rừng)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020, thay thế quyết định số 1291/QĐ-CT ngày 18/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc./.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: