Quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị – công cụ pháp lý để quản lý đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiệu quả - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị – công cụ pháp lý để quản lý đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiệu quả

05/02/2020

Trong thời gian qua, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh (bao gồm: đường giao thông, các công trình cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, xử lý chất thải rắn...) được đầu tư xây dựng mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cải thiện cảnh quan, môi trường sống đô thị. 

Để xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong việc quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định, chỉ thị quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn (Quy định quản lý cây xanh đô thị; Quy định phân công, phân cấp quản lý hoạt động chiếu sáng đô thị; Quy định phân công, phân cấp quản lý đường bộ trong đô thị; Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải; Quy định quản lý hoạt động cấp nước sạch; Quy định về Xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng; Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án Khu đô thị, Khu nhà ở được đầu tư bằng nguồn ngoài ngân sách; Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị...).

Tuy nhiên, thời gian qua còn có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư và các đơn vị quản lý, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật chưa tốt, dẫn đến việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị không đồng bộ, chắp vá, lòng đường vỉa hè bị đào lên lấp xuống ảnh hưởng đến chất lượng công trình và lãng phí vốn đầu tư, đồng thời ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt, đi lại của nhân dân. Để từng bước khắc phục tồn tại nêu trên, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND ban hành quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 Quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị.

 Quy định gồm 4 chương, 20 điều, quy định các nội dung cơ bản như: Phân cấp quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; trách nhiệm đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; tổ chức cải tạo, di chuyển, sắp xếp, hạ ngầm đường ống, đường dây, đường cáp đi nổi; quy định về khảo sát, thiết kế, thi công công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung…cụ thể:

Về phân cấp quản lý: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong đô thị được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước (trừ trường hợp nguồn vốn trung ương được giao cho một tổ chức quản lý) và nhận bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung từ các cá nhân, tổ chức tự đầu tư, thuộc địa giới hành chính do mình quản lý;

Việc thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung phải phù hợp với đặc điểm của từng tuyến đường, khu phố và đảm bảo các yêu cầu: (1) Đối với tuyến đường, phố có bề rộng vỉa hè (Bh) ≥ 5,0m thì phải thiết kế hào kỹ thuật để hạ ngầm các công trình hạ tầng kỹ thuật; (2) Đối với các tuyến đường, phố có lộ giới L ≥ 25,0m, có bề rộng vỉa hè Bh ≥ 5,0 m nhưng vướng nhiều công trình ngầm, công trình nổi không thể bố trí hệ thống hào kỹ thuật hoặc có bề rộng vỉa hè 2,0m ≤ Bh < 5,0m thì phải thiết kế cống, bể kỹ thuật để hạ ngầm các đường dây, đường cáp thông tin viễn thông, cáp truyền hình và thiết kế ống riêng để hạ ngầm cáp điện lực, cáp chiếu sáng. Riêng đối với các đoạn lắp đặt ngầm qua đường tại các nút giao thông phải thiết kế hào kỹ thuật.

Về trách nhiệm đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung: (1) UBND tỉnh đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung bằng nguồn vốn nhà nước khi xây dựng các tuyến đường giao thông mới trên địa bàn hành chính từ hai huyện trở lên; (2) UBND cấp huyện có trách nhiệm đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung bằng nguồn vốn nhà nước khi xây dựng các tuyến đường giao thông mới trên địa bàn hành chính của huyện; (3) Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước có trách nhiệm đề xuất đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung khi đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông mới do mình làm chủ đầu tư; (4) Chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu nhà ở, khu nhà ở công nhân có trách nhiệm đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong phạm vi dự án được chấp thuận.

Về tổ chức cải tạo, di chuyển, sắp xếp, hạ ngầm đường ống, đường dây, đường cáp đi nổi đối với các tuyến đường đã xây dựng: (1) Đối với các tuyến đường, phố đã xây dựng hoặc các đô thị cũ, đô thị cải tạo, UBND cấp huyện phải có kế hoạch từng bước đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. Khi cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung bằng nguồn vốn nhà nước hoặc kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng các tuyến cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để từng bước hạ ngầm đường dây, đường cáp nổi hoặc giao trách nhiệm cho các chủ sở hữu các công trình hạ tầng kỹ thuật tổ chức cải tạo, nâng cấp tuyến cống, bể ngầm hiện có bảo đảm khai thác tối đa năng lực sử dụng chung của các công trình hạ tầng kỹ thuật đó; (2) Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào các tuyến đường bộ, công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được giao quản lý, chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ngành, các tổ chức cá nhân liên quan khảo sát, tổng hợp và xây dựng kế hoạch hạ ngầm đường dây, đường cáp nổi, đề xuất cải tạo, di chuyển, sắp xếp vị trí vào các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện; (3) Các tổ chức, cá nhân sở hữu, khai thác, sử dụng đường ống, đường dây, đường cáp đi nổi trên địa bàn tỉnh căn cứ vào danh mục công bố các tuyến phố, các khu đô thị, khu dân cư phải ngầm hóa để xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo ngầm hóa các công trình, đồng thời có trách nhiệm phối hợp, tham gia và phải đóng góp kinh phí để thực hiện việc hạ ngầm, chỉnh trang đường cáp đi nổi của mình quản lý theo kế hoạch chung của Ủy ban nhân dân tỉnh; (4) Chủ đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung có trách nhiệm phối hợp cùng chủ sở hữu của hệ thống đường ống, đường dây, đường cáp đi nổi tiến hành thu hồi các cột, đường dây, cáp đi nổi không sử dụng.  

Đồng thời, cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc quản lý, đầu tư, đấu nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong đô thị. Việc ban hành quy định đã tạo cơ sở pháp lý để quản lý việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đồng bộ, nhằm đảm bảo mỹ quan, bảo vệ môi trường và tiết kiệm kinh phí đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc./.

Đ/c Lê Đức Thế - Trưởng phòng quản lý nhà, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật

Các tin đã đưa ngày: