UBND tỉnh công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

UBND tỉnh công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ

02/03/2020

Chiều 28/2, UBND tỉnh tổ chức công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đối với các Sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Nguyễn Bá Hiến,
 Nguyễn Văn Huyến, Hồ Quang Phúc

Theo nội dung Quyết định số 393 của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Bá Hiến, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Theo Quyết định số 396 của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Huyến, quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 399 của UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Hồ Quang Phúc, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh.  

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng 3 đồng chí được bổ nhiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì mong muốn các đồng chí Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh với cương vị mới cùng Ban Giám đốc các cơ quan tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập trung giữ gìn mối quan hệ đoàn kết trong nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao trong việc tham mưu các chủ trương, chính sách về giáo dục đào tạo, thông tin truyền thông, nâng cao nguồn nhân lực của tỉnh; tiếp tục lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là một số dự án lớn của tỉnh, các dự án chậm tiến độ.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: