Sở Xây dựng Vĩnh Phúc: Dấu ấn một nhiệm kỳ - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc: Dấu ấn một nhiệm kỳ

14/05/2020

(Xây dựng) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trong nhiệm kỳ đề ra.

so xay dung vinh phuc dau an mot nhiem ky
Ngành Xây dựng Vĩnh Phúc có nhiều đóng góp đưa Vĩnh Phúc ngày càng đổi mới và phát triển.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện mọi mặt công tác xây dựng Đảng và công tác chính quyền, đoàn thể; xác định nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn, gắn với vai trò trách nhiệm của từng cấp ủy, Chi bộ và từng cán bộ, đảng viên với mục tiêu tạo đột phá, chủ động, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục cải cách hành chính triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý nhà ở,  hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, vật liệu xây dựng, chất lượng công trình...

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của ngành. Đảng bộ đã chỉ đạo chính quyền chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách trong quản lý đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, tạo ra những đột phá trong việc huy động các nguồn lực tham gia hoạt động đầu tư xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quan trọng.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành Xây dựng đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành 04 Nghị quyết, 03 Chỉ thị, 20 Quyết định quy phạm pháp luật trên các lĩnh. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền của Ngành để hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các đơn vị xây lắp trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động đầu tư xây dựng làm cơ sở thực hiện.

Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật được quan tâm, chú trọng; tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về đầu tư xây dựng 04 lớp cho trên 2.000 lượt các đối tượng làm công tác quản lý về xây dựng.

Công tác thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công được đẩy mạnh. Theo đó, Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã chỉ đạo thực hiện tốt và ban hành các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung giảm thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính đến mức tối thiểu; cắt giảm trên 10% số thủ tục không cần thiết, giảm thời gian thực hiện từ 30 - 50% so với thời gian quy định của pháp luật về xây dựng. Đến nay 100% các thủ tục hành chính được giải quyết liên thông tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm hành chính công của tỉnh thông qua phần mền một cửa dùng chung.

Trong nhiệm kỳ, đã tiếp nhận và xử lý trên 75.000 văn bản, trong đó đã phát hành hơn 85.000 văn bản; tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính  6.805 hồ sơ, giải quyết kịp thời, đúng thời hạn đạt 98,5%, trong đó 90% giải quyết trước thời hạn.

Về công tác quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mặc dù thời kỳ đầu nhiệm kỳ (2015 - 2020) còn gặp khó khăn do khối lượng công việc nhiều, trong khi đó chính sách pháp luật chưa đồng bộ, nhất là  chính sách của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng và việc bố trí nguồn vốn cho công tác quy hoạch còn hạn chế. Đảng ủy Sở Xây dựng đã tập trung chỉ đạo ngành hoàn thành tốt công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị, các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch dất dịch vụ, đất giãn dân, các khu chức năng...

Đến nay, việc đầu tư xây dựng các công trình cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về kiến trúc, chất lượng thiết kế và mỹ quan đô thị, tuân thủ đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt; nhìn chung bộ mặt các đô thị ở các huyện lỵ đã được đổi thay và khởi sắc; các khu du lịch sinh thái, khu di tích lịch sử, văn hóa được quy hoạch và đầu tư xây dựng như Khu du lịch Đại Lải, Tây Thiên, Tam Đảo, khu du lịch Đầm Vạc, Sông Hồng Thủ đô... đã trở thành những khu du lịch sinh thái hấp dẫn.

Các công trình trụ sở làm việc của các cơ quan tỉnh, huyện, thành phố, các trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học đã và đang được đầu tư đồng bộ. Nhiều công trình tạo được dấu ấn kiến trúc như trụ sở Tỉnh ủy, nhà hát, trụ sở Công an tỉnh, công viên quảng trường tỉnh, Văn Miếu tỉnh, công viên Tam Đảo, công viên Tây Thiên, khu du lịch Pramingo Đại Lải, khách sạn sinh thái Sông Hồng Thủ Đô, khách sạn 5 sao Bảo Quân... và tới đây là Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường chuyên tỉnh đang được đầu tư xây dựng.

Về công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý kinh tế xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý năng lực hoạt động xây dựng. Nhiệm kỳ 2015-2020 công tác quản lý đầu tư xây dựng tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung các chính sách về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã lãnh đạo kịp thời trong việc tham mưu cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành các văn bản pháp quy về quản lý nghĩa trang, cây xanh đô thị, quản lý cấp, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, quản lý sử dụng dùng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, quy định về bàn giao và tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đoạn 2016 - 2020 đến nay cơ bản đã và đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Đối với hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông khung của các đô thị, giao thông diện rộng đang được tỉnh đầu tư xây dựng; hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn giữa giao thông quốc gia với giao thông của tỉnh tạo điều kiện giao lưu kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành phố lân cận và kết nối hiệu quả giữa đô thị với nông thôn trong tỉnh. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải đang được đầu tư xây dựng tại các đô thị lớn. Hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc được xây dựng đồng bộ, đáp ứng đầy đủ và ổn định trong các đô thị. Các công trình được đầu tư xây dựng đưa vào khai thác, sử dụng đã mang lại hiệu quả đầu tư rõ rệt.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đô thị, quản lý nhà ở, thị trường bất động sản ngành Xây dựng Vĩnh Phúc chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban hành Chương trình tổng thể phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở, công cụ quan trọng để quản lý, phát triển đô thị toàn tỉnh.

Thực hiện chương trình phát triển nhà và chương trình phát triển đô thị của tỉnh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch đô thị Vĩnh Phúc và tăng cường công tác quản lý, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy đã chỉ đạo thẩm định các đề án nâng cấp các đô thị đến nay toàn tỉnh đã có 26 đô thị.

Công tác phát triển nhà ở trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đó là nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, có công với nước, bước đầu đã giải quyết được một phần nhà ở cho các nhóm đối tương khó khăn như: Người thu nhập thấp, học sinh, sinh viên, công nhân lao động.

Về lĩnh vực quản lý và phát triển vật liệu xây dựng không ngừng được nâng cao nhằm quản lý, khai thác và phát triển vật liệu xây dựng phục vụ cho nhu cầu xây dựng của tỉnh. Quản lý, phát triển vật liệu xây dựng đảm bảo tính bền vững, gắn với hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ các công trình di tích lịch sử, văn hoá, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo an ninh quốc phòng; đồng thời khuyến khích phát triển công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Cùng với thực hiện tốt công tác chuyên môn, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được Sở Xây dựng Vĩnh Phúc thực hiện có hiệu quả. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc.

Hàng năm Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đăng ký các tiêu chí xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, trong nhiệm kỳ qua, nhiều năm liền Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trên 90% số Chi bộ trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; chú trọng công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện tốt chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng, đưa Vĩnh Phúc trở thành một địa phương năng động, đổi mới, hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vươn tầm đẳng cấp quốc tế.

Theo Báo Xây dựng

Các tin đã đưa ngày: