Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

18/05/2020

(Xây dựng) - Chiều 15/5, Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

dang bo so xay dung vinh phuc to chuc dai hoi lan thu vii nhiem ky 2020 2025
Ông Nguyễn Đức Tài - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc khai mạc Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của ngành. Đảng bộ đã chỉ đạo chính quyền chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách trong quản lý đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, tạo ra những đột phá trong việc huy động các nguồn lực tham gia hoạt động đầu tư xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực quan trọng.

dang bo so xay dung vinh phuc to chuc dai hoi lan thu vii nhiem ky 2020 2025
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành Xây dựng đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành 04 Nghị quyết, 03 Chỉ thị, 20 Quyết định quy phạm pháp luật trên các lĩnh. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền của Ngành để hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các đơn vị xây lắp trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động đầu tư xây dựng làm cơ sở thực hiện.

dang bo so xay dung vinh phuc to chuc dai hoi lan thu vii nhiem ky 2020 2025
Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự và chương trình Đại hội.

Công tác thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công được đẩy mạnh. Theo đó, Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã chỉ đạo thực hiện tốt và ban hành các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung giảm thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính đến mức tối thiểu; cắt giảm trên 10% số thủ tục không cần thiết, giảm thời gian thực hiện từ 30 - 50% so với thời gian quy định của pháp luật về xây dựng.

Về công tác quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch, Đảng ủy Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã tập trung chỉ đạo ngành hoàn thành tốt công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị, các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch đất dịch vụ, đất giãn dân, các khu chức năng...

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác quản lý đầu tư xây dựng tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung các chính sách về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã lãnh đạo kịp thời trong việc tham mưu cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành các văn bản pháp quy về quản lý nghĩa trang, cây xanh đô thị, quản lý cấp, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, quản lý sử dụng dùng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, quy định về bàn giao và tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật.

dang bo so xay dung vinh phuc to chuc dai hoi lan thu vii nhiem ky 2020 2025
Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đoạn 2016 - 2020 đến nay cơ bản đã và đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Đối với hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông khung của các đô thị, giao thông diện rộng đang được tỉnh đầu tư xây dựng; hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn giữa giao thông quốc gia với giao thông của tỉnh tạo điều kiện giao lưu kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành phố lân cận và kết nối hiệu quả giữa đô thị với nông thôn trong tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đô thị, quản lý nhà ở, thị trường bất động sản ngành Xây dựng Vĩnh Phúc chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban hành Chương trình tổng thể phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở, công cụ quan trọng để quản lý, phát triển đô thị toàn tỉnh.

dang bo so xay dung vinh phuc to chuc dai hoi lan thu vii nhiem ky 2020 2025
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa Đại hội.

Thực hiện chương trình phát triển nhà và chương trình phát triển đô thị của tỉnh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch đô thị Vĩnh Phúc và tăng cường công tác quản lý, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy đã chỉ đạo thẩm định các đề án nâng cấp các đô thị đến nay toàn tỉnh đã có 26 đô thị.

Về lĩnh vực quản lý và phát triển vật liệu xây dựng không ngừng được nâng cao nhằm quản lý, khai thác và phát triển vật liệu xây dựng phục vụ cho nhu cầu xây dựng của tỉnh. Quản lý, phát triển vật liệu xây dựng đảm bảo tính bền vững, gắn với hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ các công trình di tích lịch sử, văn hoá, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo an ninh quốc phòng; đồng thời khuyến khích phát triển công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

dang bo so xay dung vinh phuc to chuc dai hoi lan thu vii nhiem ky 2020 2025
Đoàn Chủ tịch Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp thu và cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng với thực hiện tốt công tác chuyên môn, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được Sở Xây dựng Vĩnh Phúc thực hiện có hiệu quả. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc.

dang bo so xay dung vinh phuc to chuc dai hoi lan thu vii nhiem ky 2020 2025
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; chú trọng công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện tốt chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

dang bo so xay dung vinh phuc to chuc dai hoi lan thu vii nhiem ky 2020 2025
Ban chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội gồm 9 đồng chí.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Tài - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngọc Minh

Các tin đã đưa ngày: