BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào nội dung, chương trình và chủ trương xây dựng các Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào nội dung, chương trình và chủ trương xây dựng các Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17

01/07/2020

Sáng 30/6, BTV Tỉnh ủy họp nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về chủ trương xây dựng các Nghị quyết HĐND tỉnh. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Cơ bản đồng ý với báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh thứ 17, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt để nâng cao chất lượng các báo cáo tại kỳ họp, nhất là các báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tại hội nghị, sau khi nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về chủ trương xây dựng 19 Nghị quyết HĐND tỉnh, các đại biểu khẳng định việc xây dựng các Nghị quyết là cần thiết và phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, để các cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống cần đến nguồn kinh phí rất lớn, đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguồn lực thực hiện, bảo đảm tính khả thi của Nghị quyết sau khi được ban hành.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Các Nghị quyết được ban hành phải thể hiện tính ưu việt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh, nâng cao thu nhập cho người dân và không phải chính sách bao cấp. Vì vậy, trong các dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh cần làm rõ đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ, các điều kiện để hưởng hỗ trợ, thời gian thực hiện hỗ trợ, thời điểm nhận, nguồn lực thực hiện và những hiệu quả Nghị quyết sẽ đem lại. HĐND tỉnh sẽ chịu trách nhiệm thẩm tra, quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

Trực tiếp cho ý kiến vào từng nhóm vấn đề, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương ban hành các Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020, giai đoạn 2021 - 2025; cơ chế hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị thể thao ngoài trời cho khu thể thao các thôn, tổ dân phố và Trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025; giao UBND tỉnh rà soát, cân đối nguồn lực, nếu đủ điều kiện, báo cáo HĐND tỉnh.

Liên quan đến nhóm vấn đề về nông nghiệp - nông thôn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý chủ trương hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi nội đồng; cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn và chủ trương chấp thuận (bổ sung) danh mục dự án thu hồi đất; Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cần xác định chính xác diện tích, mật độ tưới được hỗ trợ; cùng với hỗ trợ đầu tư dự án nước sạch cần tính toán, bảo đảm để mọi người dân khu vực nông thôn được hưởng lợi từ chính sách. Riêng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tạm thời chưa ban hành. UBND tỉnh cần rà soát lại tất cả các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp. Việc hỗ trợ phải đáp ứng được yêu cầu tổ chức lại sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với nông nghiệp sạch, an toàn, xây dựng được sản phẩm chủ lực, thị trường, thương hiệu sản phẩm nông sản.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng ý chủ trương điều chỉnh đầu tư dự án đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 50 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp và giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm khảo sát, điều chỉnh, nếu đủ điều kiện sẽ trình tại kỳ họp. Đồng thời, đồng ý chủ trương xây dựng các Nghị quyết HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 và việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến vào báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Theo cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: