Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

01/07/2020

Ngày 26/6/2020, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

(Toàn cảnh hội nghị )

Trong báo cáo 6 tháng đầu năm của Sở tại Hội nghị đã nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong 6 tháng đầu năm. Nhất là trong thời kỳ đại dịch covid-19 có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng toàn diện đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội của đất nước; Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg, theo đó hệ thống cơ quan nhà nước thực hiện giãn cách xã hội trong 15 ngày (ngày 01/4/2020 đến 15/4/2020) gây khó khăn trong công tác chỉ đạo điều hành giải quyết công việc của Sở. Tuy nhiên công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhìn chung đã đi vào nề nếp, được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định; chất lượng xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu. Hệ thống hạ tầng đô thị ngày càng được bổ sung, hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý xây dựng và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

(Đ/c Nguyễn Văn Ngọc PGĐ Sở Xây dựng báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc)

          Báo cáo cũng nêu rõ những kết quả đạt được của Sở  trong 6 tháng đầu năm: Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ được bầu với 09 đồng chí, đã được Đảng Ủy khối các Cơ quan tỉnh chuẩn y tại Quyết định số 636-QĐ/ĐUK ngày 28/5/2020.

          Công tác cải cách thủ tục hành chính: Các quy trình, hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết, phí và lệ phí được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở, tại bộ phận tiếp nhận của Sở ở Trung tâm hành chính công của tỉnh và tại Trụ sở để mọi người biết và thực hiện. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết 100% hồ sơ qua phần mềm một cửa dùng chung tỉnh Vĩnh Phúc và phần mềm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Trong 6 tháng đầu năm, Sở nhận được trên 500 TTHC, đã giải quyết 100% hồ sơ trước hạn và đúng hạn. Triển khai áp dụng chữ ký số cho Lãnh đạo Sở trên thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng, đảm bảo việc ban hành văn bản kịp thời.

           Công tác quản lý quy hoạch xây dựng; Công tác phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật; Công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và kinh tế xây dựng; Công tác quản lý chất lượng công trình; Công tác thanh tra cũng đạt được yêu cầu đề ra theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020.

(Đồng chí Nguyễn Đức Tài, Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo tại hội nghị)

      Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đâu năm, Sở Xây dựng cũng thông qua báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI), chỉ số xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử (ICT Index) của Sở Xây dựng, nêu rõ những tồn tại yếu kém hiện nay của sở, đồng thời đề ra Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI), cải thiện xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử (ICT Index) của Sở Xây dựng.

(Đồng chí Trần Quang Ngọc- Phó giám đốc Sở triển khai thực hiện Kế hoạch số 2333/KH-SXD, ngày ngày 24/6/2020 của Sở Xây dựng Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI), cải thiện xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử (ICT Index) của Sở Xây dựng)

Kim Đình Hùng - Phó chánh Văn phòng Sở Xây dựng

Các tin đã đưa ngày: