Sở xây dựng Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua 5 năm (2015-2020) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Sở xây dựng Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua 5 năm (2015-2020)

01/07/2020

Ngày 26/6/2020, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua 5 năm (2015-2020) và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Sở; Phan Thế Huy, Trần Quang Ngọc, Nguyễn Văn Ngọc, phó giám đốc Sở.

(Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Xây dựng Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 – 2020)

          Với bề dày truyền thống trên 60 năm xây dựng và trưởng thành, trong 5 năm qua, ngành Xây dựng Vĩnh Phúc luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Xây dựng. Bên cạnh đó còn có sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Xây dựng Vĩnh Phúc khắc phục những khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với khẩu hiệu thi đua: “Tất cả vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, ngành Xây dựng Vĩnh Phúc đã phát động nhiều phong trào thi đua và đã giành được những thành tích trên mọi mặt công tác. Trong phong trào thi đua nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hiệu quả SXKD, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch nhà nước, đây là phong trào thi đua xuyên suốt trong 5 năm qua, qua phong trào đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực như: Cải cách TTHC; quản lý QHĐT, quản lý xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng….Cùng với đó, Sở đã phát động phong trào thi đua gắn với các ngày lễ lớn, hàng năm, 100% các đơn vị đăng kí đơn vị đạt danh hiệu LĐTT và 40% đơn vị đạt xuất sắc; 20% - 30% cán bộ, CNVCLĐ đăng kí phấn đấu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Các phong trào thi đua đã trở thành động lực thức đẩy, động viên các bộ CCVC cố gắng vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

(Ảnh: Đ/c  Trần Quang Ngọc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020)

Bằng sự cố gắng nỗ lực, sự đoàn kết thống nhất cao, trong 5 năm qua, ngành Xây dựng Vĩnh Phúc đã được Chính phủ tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 và 2018; Bộ Xây dựng tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2015 và 2017. UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị: Tập thể Viện QHXD và tập thể Sở Xây dựng. Từ năm 2015 – 2019. 11 lượt tập thể, 37 lượt cá nhân được bộ Xây dựng tặng Bằng khen; 7 lượt tập thể được UBND tỉnh được công nhận là tập thể  LĐXS; 6 lượt tập thể và 34 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Giám đốc Sở tặng giấy khen cho 379 lượt các nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác; 161 lượt cá nhân được tặng danh hiệu  CSTĐ cơ sở theo thẩm quyền của Giám đốc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

(Đ/c  Nguyễn Đức Tài, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng khen

thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020)

Tại hội nghị đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong phong trào thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020 và  phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025

            Nguyễn Dũng – Phó Chủ tịch CĐ Văn phòng Sở.

 

Các tin đã đưa ngày: