Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tại Sở Xây dựng Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tại Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

30/07/2020

Sáng ngày 29/7/2020, đoàn kiểm tra Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tại Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

          Thi hành Luật PCCC, Sở Xây dựng VP đã triển khai phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan về công tác PCCC&CNCH. Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở trong việc áp dụng các quy định và tiêu chuẩn, quy chuẩn của nhà nước về phòng chống cháy nổ tại đơn vị cũng như trong công tác thiết kế, quản lý xây dựng công trình trên địa bàn, quá trình thực hiện có sự gắn kết, phối hợp giữa các phòng ban đơn vị trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống cháy nổ…do đó công tác PCCC&CNCH của Sở được thực hiện tốt, không có vụ cháy nổ nào xảy ra.

Đoàn kiểm tra Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tại Sở Xây dựng

          Tại buổi kiểm tra,  đại diện phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra về hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC tại cơ sở, kiểm tra thực tế các điều kiện an toàn PCCC: Việc ban hành các quy định, nội quy về PCCC tại cơ sở, chế độ hoạt động, huấn luyện, khả năng chữa cháy, việc lập và thực hiện phương án chữa cháy, phương án thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; kiểm tra các điều kiện ngăn cháy; điều kiện an toàn PCCC đối với hệ thống điện, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt…điều kiện giao thông phục vụ chữa cháy trong cơ sở, điều kiện thông tin liên lạc phục vụ PCCC tại cơ sở….

Kiểm tra thực tế các điều kiện an toàn PCCC tại Sở XD

          Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn bổ sung, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH để đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động, giữ gìn tài sản, tính mạng, thực hiện nghiêm chỉnh Luật PCCC và các văn bản QPPL về PCCC hiện hành./.

                                       Đ/c Nguyễn Văn Dũng – Thanh tra Sở

 

Các tin đã đưa ngày: