Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với công trình xây dựng giữa Công an tỉnh và Sở Xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với công trình xây dựng giữa Công an tỉnh và Sở Xây dựng

23/09/2020

Chiều ngay 22/9, Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với công trình xây dựng. Dự hội nghị có Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Sở Xây dựng và một số sở, ngành liên quan.

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với công trình xây dựng quy định nguyên tắc phương thức nội dung phối hợp giữa Sở xây dựng Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định thiết kế xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, nghiệm thu công trình xây dựng; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; trao đổi thông tin có liên quan về quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với dự án công trình thuộc danh mục quy định.

Việc triển khai Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị nhằm rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời thể hiện bước đột phá trong cải cách hành chính theo hướng lồng ghép các thủ tục nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm tối đa thời gian và hồ sơ liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh./.

Văn phòng Sở

Các tin đã đưa ngày: