Thu thuế xuất nhập khẩu đạt trên 3.700 tỷ đồng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thu thuế xuất nhập khẩu đạt trên 3.700 tỷ đồng

06/11/2020

Tính đến ngày 31/10/2020, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc đã tiếp nhận và giải quyết trên 271.000 tờ khai đăng ký thủ tục hải quan với số thu thuế xuất nhập khẩu hơn 3.796 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch năm 2020, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Để có được kết quả trên, thời gian qua, Chi cục Hải quan đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu được thông quan hàng hóa và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa trong lĩnh vực hải quan trên cơ sở thực hiện tốt cơ chế “một cửa quốc gia”, "một cửa ASEAN"; duy trì ổn định hệ thống thông quan hàng hóa tự động; áp dụng thủ tục hải quan điện tử với 100% số tờ khai xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Chi cục cũng đã chú trọng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế từ các hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp như: Tăng cường công tác quản lý thuế; rà soát, thực hiện nghiêm các quy định về thu thuế, hoàn thuế; thực hiện tốt các quy định về phân loại hàng hóa, áp thuế suất, xuất xứ hàng hóa. Đồng thời, tăng cường kiểm tra sau thông quan đối với các loại hàng hóa thuộc diện miễn thuế nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp buôn lậu và gian lận thương mại; lập hồ sơ theo dõi thuế xuất nhập khẩu đối với từng doanh nghiệp, trên cơ sở đó, tiến hành các biện pháp thu theo đúng quy định.

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: