Thúc đẩy chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thúc đẩy chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống

06/11/2020

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”, việc thực hiện các chính sách về bảo hiểm đã có những chuyển biến rõ nét.

Ngay sau khi Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị được ban hành, Ban thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình hành động, trong đó, đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết 21 phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Với mục tiêu của Nghị quyết số 21 là thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân và bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, từ năm 2013 đến nay, tỉnh có nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế như: hỗ trợ 100% hộ cận nghèo, người thứ nhất trong hộ gia đình, người cao tuổi từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi và học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt, từ tháng 8/2020, tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Là cơ quan thường trực thực hiện Nghị quyết, bảo hiểm xã hội đã phát động các phong trào thi đua, các đợt thi đua theo chuyên đề, thi đua ngắn ngày, thi đua nước rút với các tiêu chí là tăng nhanh, bền vững số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng và mở rộng hệ thống đại lý thu rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 156 đại lý, 358 điểm thu và 396 nhân viên với chất lượng tư vấn, tuyền truyền, phục vụ tốt các chính sách về bảo hiểm. Nhờ vậy, số lượng người tham gia bảo hiểm tăng: Năm 2012 tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 866.020 người thì ước đến hết năm 2020 đạt hơn 1,484 triệu người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt 32,8% lực lượng lao động; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92% dân số, vượt mục tiêu Nghị quyết.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đưa các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào chương trình phát triển KTXH của địa phương; chú trọng thực hiện quy chế phối hợp, chương trình, kế hoạch đã ban hành; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chỉ đạo ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận hồ sơ, đổi mới công tác phục vụ theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất quyền, lợi ích chính đáng của người tham gia bảo hiểm.

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: