Mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

06/11/2020

Sáng 6/11, UBND tỉnh tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và Hội thi “Nông dân với pháp luật về đất đai”. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tới dự. 

Thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh đã tích cực triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bám sát định hướng chính trị của Đảng, văn bản pháp luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên; các cơ chế, chính sách ban hành ngày càng hoàn thiện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ mít tinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh: Với chủ đề “Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật”, Vĩnh Phúc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều cơ chế, chính sách bảo đảm mục tiêu kiến tạo phát triển, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp, các chính sách pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật. Tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; đa dạng hóa và đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống hằng ngày của nhân dân. Đặc biệt, tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật đến đối tượng là học sinh, sinh viên, đối tượng đặc thù, góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống.

Trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra hội thi Nông dân với pháp luật về đất đai năm 2020.

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: