UBND tỉnh cho ý kiến vào dự thảo Đề án, Nghị quyết về chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

UBND tỉnh cho ý kiến vào dự thảo Đề án, Nghị quyết về chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử

17/11/2020

Sáng 13/11, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo dự thảo Đề án, dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ độ thị thông minh, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Trình bày dự thảo Đề án, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vũ Mạnh Toàn cho biết, Đề án được xây dựng nhằm mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số để tạo nền tảng, cơ sở bền vững cho hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số; xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố tốt nhất của cả nước vào năm 2025; thúc đẩy kinh tế số đóng góp đáng kể vào GRDP và đẩy nhanh xã hội số của tỉnh phát triển bền vững.

Đề án đề ra 26 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể đến năm 2025 và 10 chỉ tiêu giai đoạn 2025-2030. Phấn đấu đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được cung cấp trên các phương tiện và nền tảng truy cập khác nhau; 100% hồ sơ công việc tại cấp huyện và xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Duy trì kết quả nhóm 10 tỉnh dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng; tỷ trọng kinh tế số chiếm 35% GRDP của tỉnh; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt trên 15%; năng suất lao động bình quân trên 13%.

Để hoàn thành các mục tiêu này, Đề án đề ra 7 giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung làm chuyển biến nhận thức về chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm môi trường, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số; hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số; xây dựng, phát triển dịch vụ đô thị thông minh; phát triển kinh tế số, phát triển xã hội số; phát triển hạ tầng số và vảo đảm an toàn thông tin.

Cho ý kiến vào Đề án này, các đại biểu đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông bổ sung thêm các căn cứ pháp lý; tiếp tục nghiên cứu, đánh giá rõ thực trạng, điều kiện chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện phù hợp, bảo đảm tính khả thi, lộ trình thực hiện cho từng năm và cả giai đoạn. 

Khẳng định sự cần thiết ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ độ thị thông minh, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thành dự thảo Đề án, dự thảo Nghị quyết để UBND tỉnh báo cáo BTV Tỉnh ủy. Trong đó, cần cập nhật, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu Đề án, Nghị quyết theo hướng bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu trung bình của cả nước; nghiên cứu, tính toán lại một số chỉ tiêu cho phù hợp. Trong phần giải pháp thực hiện, cần bổ sung giải pháp về bảo đảm kinh phí hằng năm tối thiếu từ 1% ngân sách nhà nước dành cho chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số của tỉnh; chính sách thu hút nhân tài về công nghệ thông tin; giải pháp về xây dựng trung tâm thông tin điều hành, chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: