Vĩnh Phúc vượt chỉ tiêu đăng ký xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc vượt chỉ tiêu đăng ký xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước

20/11/2020

Với 100% xã đạt chuẩn, 4 huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, những năm qua, diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường, hệ thống cống, rãnh thoát nước thải xuống cấp, chưa có nắp đậy ở các khu dân cư còn nhiều, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân.  

Để khắc phục tình trạng này và tạo sức lan tỏa trong dân trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn, ngày 15/7/2019, HĐND tỉnh đã bàn hành Nghị quyết số 38 về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 100% chi phí vật liệu xây dựng bằng dự toán theo thiết kế mẫu được cấp ủy có thẩm quyền phê duyệt; phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn khác.

Triển khai thực hiện Nghị quyết này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn: Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Kế hoạch và  Đầu tư tham mưu xây dựng ban hành thiết kế mẫu mới, hướng dẫn sử dụng vật liệu, trình tự thủ tục cấp phát, thanh quyết toán và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Đồng thời, thống nhất ý kiến, ký kết giao ước thi đua thực hiện việc xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với chỉ tiêu phấn đấu đạt 500km. Với nhiều cách làm sáng tạo, phong trào xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước không chỉ dừng lại ở các xã điểm mà đã lan rộng ra tất cả các địa phương trong tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh, toàn tỉnh đã xây dựng, cải tạo được 603,279km cống rãnh, cao gấp đôi so với giai đoạn 2009-2010, với tổng kinh phí 1.075,2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 475,2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp và huy động từ các nguồn vốn khác trên 600 tỷ đồng.

Trong số 8 huyện, thành phố đăng ký thực hiện, huyện Lập Thạch triển khai xây dựng cống rãnh nhiều nhất với 142,4km; tiếp đó là huyện Vĩnh Tường với 106,4km; huyện Sông Lô 101,5km; huyện Tam Dương 73,3km; huyện Yên Lạc 77,2km; huyện Tam Đảo 50km và thành phố Phúc Yên 1,7km.

Dự kiến từ nay đến hết năm 2020, toàn tỉnh sẽ cải tạo thêm 151,3km, nâng tổng số cống, rãnh thoát nước thải được cải tạo lên 754,588km, vượt mục tiêu đề ra. 

Để tiếp tục lan tỏa phong trào xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Đồng thời, tổ chức rà soát về nhu cầu các tuyến rãnh cần xây dựng, cải tạo tiếp để triển khai ngay trong năm. UBND các huyện thành phố chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh việc nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành và chủ động điều chuyển nguồn vốn hỗ trợ cho các xã, thị trấn bảo đảm kịp thời; thường xuyên kiểm tra, giám sát và duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các tuyến cống rãnh nước để phát huy hiệu quả, chất lượng công trình.

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: