Đảng ủy Sở Xây dựng: Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Đảng ủy Sở Xây dựng: Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

25/01/2021

          Sáng ngày 25/01/2021 Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong Đảng bộ.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Tài Bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở đã trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tham gia học tập nghị quyết có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, ĐUV, trưởng các phòng, ban thuộc Sở cùng 132 đ/c đảng viên tham dự

Đồng chí Bùi Hữu Đoan UV BTV, Thường Trực Đảng ủy đề nghị sau hội nghị này, Cấp ủy các Chi bộ xây dựng, cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ Sở Xây dựng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động và quyết tâm cao trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tuấn Long

Các tin đã đưa ngày: