Sở Xây dựng tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Sở Xây dựng tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

28/01/2021

Ngày 26/01/2021, Sở Xây dựng đã tổ chức buổi công bố bộ đơn giá xây dựng công trình được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021.

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc – PGĐ Sở Xây dựng phát biểu khai mạc

 

Buổi công bố được tổ chức với sự tham dự của đại diện các Sở Xây dựng chuyên ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Hội doanh nghiệp, UBND các huyện, thành phố, các Ban QLDA xây dựng  chuyên ngành, Ban QLDA xây dựng khu vực cùng đại diện một số doanh nghiệp tư vấn, thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh

    

Hình ảnh: Bộ đơn giá XDCT được bàn giao cho đại diện các cơ quan, đơn vị

Cùng với việc công bố Quyết định của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn (Liên danh Viện kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng và Công ty Cổ phần tin học Eta) bàn giao trực tiếp các bộ đơn giá xây dựng đến từng cơ quan, đơn vị, đồng thời hướng cụ thể để các đơn vị kịp thời áp dụng trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đây là một công cụ quan trọng, là căn cứ, cơ sở cho các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư trong quá trình thẩm định, thẩm tra, thanh tra, quyết toán … tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tư vấn trong quá trình lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, đảm bảo các chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với thị trường và các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

 

Hình ảnh: Hướng dẫn, thảo luận về Bộ đơn giá xây dựng công trình

Để việc áp dụng bộ đơn giá trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật, tại buổi công bố đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - PGĐ Sở Xây dựng đề nghị:

1. Các đơn vị nghiên cứu kỹ bộ đơn giá xây dựng để áp dụng cho phù hợp, đảm bảo việc lập và quản lý chi phí xây dựng trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định pháp luật.

2. Phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng về các khó khăn, vướng mắc để được giải đáp, hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

3. Giao phòng KT&VLXD là đơn vị đầu mối, tiếp nhận và kịp thời đề xuất Lãnh đạo Sở tháo gỡ vướng mắc của các đơn vị.

Phòng KTVL

Các tin đã đưa ngày: