HĐND tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách TTHC - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

HĐND tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách TTHC

18/09/2017

Ngày 15/9/2017, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh và Sở Xây dựng

Buổi sáng, Đoàn giám sát tại Văn phòng UBND tỉnh

Thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính nhiều lĩnh vực được thực hiện công khai, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế sự chờ đợi, đi lại của tổ chức công dân. Việc liên hệ giải quyết hồ sơ giữa bộ phận tiếp nhận, trả kết quả với các phòng chuyên môn, tổ chức, cá nhân và giữa các phòng, ban chuyên môn thuộc Văn phòng được phối hợp chặt chẽ, kịp thời. Việc hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc phòng Hành chính - Tổ chức đã tạo nhiều thuận lợi, tiết kiệm được thời gian và công sức của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết về thủ tục hành chính.

Hiện Văn phòng UBND tỉnh đang tiến hành rà soát 198 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh để loại bỏ những thủ tục trùng lặp hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết.

Hằng tháng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, thống kê lượng văn bản còn chậm xử lý của các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh để đôn đốc, nhắc nhở. Theo số liệu thống kê, trong 3 tháng gần đây, lượng văn bản xử lý chậm giảm từ 12,4% xuống còn 3,35%.

Thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính, từ 15/5/2015 đến tháng 3/2017, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã tiếp nhận và giải quyết trên 3.000 hồ sơ, đạt trên 95%, trong đó có 2.900 hồ sơ giải quyết đúng hạn.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân các hồ sơ giải quyết chậm, muộn; trách nhiệm của các cơ quan trong việc phúc đáp, trả lời đối với các hồ sơ chậm, muộn; việc tham mưu UBND tỉnh rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; phối hợp với các sở ngành trong việc trả kết quả tránh gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân; việc khảo sát sự hài lòng của người dân và các cơ quan chuyên môn trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Các đại biểu cũng bày tỏ quan tâm tới hoạt động của Trung tâm hành chính công sau khi được thành lập.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Kim Khải đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; sớm hoàn thiện, chuẩn hóa Bộ danh mục thủ tục hành chính, nhanh chóng đưa Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động; làm rõ thủ tục hành chính nào tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công và thủ tục hành chính nào tiếp nhận tại các sở, ngành để giảm bớt phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp, các ngành. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, điều kiện làm việc cho bộ phận thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Văn phòng UBND tỉnh cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính, các văn bản chồng chéo, bất cập liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung. 

Buổi chiều, Đoàn giám sát tại Sở Xây dựng

Sở Xây dựng đang thực hiện 26 thủ tục hành chính (TTHC). Để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến giải quyết TTHC, Sở đã đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, trang bị đầy đủ hệ thống CNTT, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 100% TTHC được xử lý trên phần mềm một cửa dùng chung của UBND tỉnh từ khâu tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đến trả kết quả. 

Từ ngày 15/5/2015 đến 30/8/2017, Sở tiếp nhận 3.058 hồ sơ. Đến nay, Sở đã giải quyết 2.955 hồ sơ, trong đó có 2.436 hồ sơ giải quyết trước hạn; 507 hồ sơ giải quyết đúng hạn; 12 hồ sơ giải quyết chậm hạn so với quy định trên phần mềm một cửa dùng chung của UBND tỉnh.  

Việc giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông một cách công khai, minh bạch, kịp thời không chỉ tạo sự gắn kết, nâng cao trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trong Sở mà còn giảm phiền hà cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.  

Để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Sở Xây dựng đề nghị tỉnh tăng cường mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác này; hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cho phòng một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu được trình tự giải quyết TTHC cũng như lợi ích của việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Kim Khải đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, phòng, ban trong việc giải quyết TTHC; công khai, minh bạch trong hoạt động thực thi công vụ; tiếp tục quan tâm, bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực làm việc tại bộ phận một cửa.  

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc.

Các tin đã đưa ngày: