Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động GD&ĐT - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động GD&ĐT

05/10/2017

Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc vừa có công văn gửi trưởng phòng Giáo dục các huyện, thành, thị, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo.

Theo nội dung Công văn số 1176/SGDĐT - VP ngày 4/10/2017, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu trên trang nhất Website của các phòng Giáo dục, các đơn vị trực thuộc, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thành, thị đặt mục Hỏi - đáp và lập banner có tên “Đường dây nóng”. Trong đó, thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân liên quan đến hoạt giáo dục và đào tạo.

Hoạt động này nhằm tiếp nhận ý kiến đóng góp và tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạt động của ngành Giáo dục, góp phần hạn chế những tiêu cực có thể nảy sinh trong công tác quản lý, hoạt động giáo dục và đào tạo tại các địa phương, cơ sở giáo dục.

Ngoài việc bố trí cán bộ quản trị tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng và mục hỏi - đáp, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của phụ huynh, học sinh và người dân kịp thời, chính xác, đúng quy định. 

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: