Đại hội Công đoàn Văn phòng Sở xây dựng Vĩnh Phúc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Đại hội Công đoàn Văn phòng Sở xây dựng Vĩnh Phúc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

15/11/2017

Sáng ngày  10/11/2017, Công đoàn Văn phòng Sở xây dựng Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Chiến, phó bí thư đảng ủy, phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng, Đ/c Đinh Thị Xuân Hoa – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

 Công đoàn Văn phòng Sở Xây dựng Vĩnh Phúc có tổng số 72 CNVCLĐ. Nhiệm kỳ qua, Công Đoàn Văn phòng Sở Xây dựng đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và tham gia các hoạt động xã hội. Công đoàn đã trích kinh phí tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, CCVCLĐ, tứ thân phụ mẫu... khi ốm đau, hoạn nạn kịp thời và chu đáo phát huy được tinh thần đoàn kết trong mỗi đoàn viên công đoàn. Cùng với đó, CĐCS đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan, và các phòng ban chuyên môn xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến CCVC-LĐ trong việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, các chế độ ốm đau, thai sản… Việc tham gia BHXH, BHYT đúng luật Lao động và đều lệ Công đoàn. Phối hợp cùng chuyên môn xét đề nghị nâng lương đúng thời hạn cho cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong cơ quan. BCH – CĐCS đã tham mưu với Đảng ủy tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến 100% cán bộ, Đảng viên trong cơ quan. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự khơi dậy niềm tin, niềm tự hào dân tộc, chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nề nếp, tác phong, đạo đức lối sống của cán bộ, đoàn viên Công đoàn được nâng cao, nội bộ cơ quan gắn bó, đoàn kết, pháp huy dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ qua, Công Đoàn Văn phòng Sở Xây dựng đã kết nạp mới được 16 đoàn viên công đoàn.

Nét nổi bật trong công tác Công Đoàn Văn phòng Sở xây dựng nhiệm kỳ qua đó là Công đoàn cơ sở đã phối hợp cùng với chuyên môn tổ chức tốt phong trào xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính, lề lối làm việc theo cơ chế một cửa, phối hợp với chuyên môn tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật triển khai pháp luật về xây dựng với các lĩnh vực của ngành quản lý như: Về quản lý quy hoạch kiến trúc,  hạ tầng và phát triển đô thị, quản lý xây dựng...Vận động CCVCLĐ tích cực tham gia xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh, phát huy tính dân chủ trong cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Nguyễn Văn Chiến, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc phụ trách Sở Xây dựng và Đ/c Đinh Thị Xuân Hoa – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công Đoàn Văn phòng Sở xây dựng đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ mới: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, yêu nước, phát huy sáng kiến “lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nhiệm vụ trọng tâm khác, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên…

          Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc phụ trách Sở phát biểu tại Đại hội

                       

Đại hội đã bầu ra BCH công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 05 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên Chức tỉnh. Đại hội đã giao nhiệm vụ cho Công đoàn Văn phòng Sở Xây dựng  trong nhiệm kỳ mới tiếp tục tập trung làm tốt các mục tiêu, nhiệm vụ như: chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực được giao, 100% cán bộ, đoàn viên được tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; CĐCS phấn đấu Hàng năm đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc được LĐLĐ các cấp khen thưởng; phấn đấu đạt tỷ lệ 100% CCVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; trong đó 30% đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở và được các cấp khen thưởng; 100% gia đình CNVCLĐ hàng năm đạt gia đình văn hóa...

                                                                                     Thực hiện: Văn Dũng 

Các tin đã đưa ngày: