TP. Vĩnh Yên: Thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đô thị loại I - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

TP. Vĩnh Yên: Thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đô thị loại I

25/12/2017

(Xây dựng) - Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020 Vĩnh Yên cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I”. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và có ý nghĩa quyết định trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, trong đó công tác xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Với quan điểm “quy hoạch phải đi trước một bước”, trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút đầu tư, Thành uỷ, UBND TP. Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, quy hoạch, quản lý xây dựng hạ tầng đô thị, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu phát triển, tạo nền tảng vững chắc để trở thành đô thị loại I, từ đó giúp cho tỉnh Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 2020.


Đồng chí Phạm Hoàng Anh - Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Bí thư Thành uỷ Vĩnh Yên

Ngày 12/6/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 07 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Vĩnh Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu xây dựng và phát triển TP. Vĩnh Yên ngày càng văn minh, hiện đại, đến năm 2020 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới đô thị xanh.

Trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng TP. Vĩnh Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kinh tế TP sẽ phát triển theo hướng bền vững, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dịch vụ, giảm dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và nông - lâm - ngư nghiệp. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP. Vĩnh Yên bình quân đạt 17-18,5%. Trong đó khu vực dịch vụ tăng khoảng 20-21%/năm. Cơ cấu kinh tế - dịch vụ 64-65%; công nghiệp - xây dựng 34,5-35%; nông nghiệp 0,5% - 1%. Đến năm 2020, kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật đảm bảo không gian sống an toàn, có chất lượng cao cho người dân trong TP. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 220 triệu đồng/người/năm. Nhịp độ tăng bình quân về thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 19%/năm. Diện tích cây xanh bình quân trên đầu người từ 14-15 m2. Xử lý chất thải rắn và nước thải sinh hoạt đạt trên 90%. ..

Mặt khác, TP. Vĩnh Yên sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các khu đô thị mới, tạo lập các khu vực phát triển mới trên cơ sở lấy hoạt động cải thiện môi trường, làm nền tảng đầu tư cho môi trường kinh doanh, tạo lòng tin để các doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trên địa bàn TP.

Cùng với phát triển về kinh tế, TP. Vĩnh Yên sẽ chú trọng và quan tâm đến phát triển văn hóa -xã hội, thực hiện cơ cấu lại lực lượng lao động xã hội phù hợp hơn với sự phát triển của một TP dịch vụ chất lượng cao. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế đã qua đào tạo đạt 75 - 80%. Hàng năm TP giải quyết việc làm mới cho gần 02 nghìn lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới xuống còn dưới 1,5%; 100% xã, phường đạt và duy trì tiêu chí quốc gia về y tế xã, nâng tổng số bác sỹ lên trên 20 bác sĩ/01 vạn dân. Tỷ lệ chính quyền cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh bình quân hàng năm trên 90%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM bình quân hàng năm trên 90%. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên 90%.


Đô thị Vĩnh Yên ngày càng hiện đại và văn minh (Ảnh: Anh Đức - Sở XD Vĩnh Phúc)

Với quyết tâm thực hiện mục tiêu của Nghị Quyết, Thành uỷ, HĐND-UBND TP đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Là một đô thị trẻ, đô thị trung tâm của tỉnh Vĩnh Phúc, Thành uỷ Vĩnh Yên đã xây dựng chiến lược đúng hướng và có tầm nhìn sâu rộng, để đưa ra từng bước đi cho TP trẻ đang “hoá mình” trước bức tranh đô thị của cả nước. Theo đó, Đảng bộ TP. Vĩnh Yên thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo, đề ra các giải pháp thực hiện xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Yên. Xác định công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch có ý nghĩa quan trọng trong việc kiến thiết đô thị, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng đô thị, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án về chỉnh trang đô thị.

Đại hôi Đảng bộ TP lần thứ XX đã xác định rõ, phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Yên cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I, hướng đến TP thông minh; có nền kinh tế phát triển theo hướng tăng trưởng xanh bền vững; góp phần xây dựng Vĩnh Phúc trở thành TP trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ XXI.

Thực hiện Nghị quyết số 07 - NQ/TU của BTV tỉnh uỷ Vĩnh Phúc; Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, ngày 22/7/2016, BCH Đảng bộ TP. Vĩnh Yên đã ban hành Nghị quyết số 19 về nâng cao chất lượng đô thị Vĩnh Yên giai đoạn 2016 - 2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ nâng cao chất lượng đô thị trên địa bàn thành phố. Qua hơn 01 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết 19, TP. Vĩnh Yên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong công tác quy hoạch, TP. Vĩnh Yên đã chủ động phối hợp với Sở XD Vĩnh Phúc trình UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt các Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang các khu vực trên địa bàn TP theo quy hoạch phân khu được duyệt. Đồng thời tổ chức Hội nghị công bố công khai và bàn giao hồ sơ QHCT tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 1,2,3,4,5,6,7 trên địa bàn TP Vĩnh Yên; phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh 12 đồ án quy hoạch với tổng diện tích 2.589,2 ha; Chấp thuận phạm vi địa điểm cho 14 dự án quy hoạch, công trình xây dựng trên địa bàn TP Vĩnh Yên với diện tích 55,88ha; Chấp thuận hướng tuyến cho 10 công trình với tổng chiều dài tuyến là 17,65km; Đồng thời, phê duyệt điều chỉnh 09 quy hoạch theo phân cấp với tổng diện tích 5,34ha. Cùng với đó, công tác xây dựng, phát triển hạ tầng cũng được TP. Vĩnh Yên triển khai đạt kết quả cao…


TP. Vĩnh Yên lung linh huyền ảo về đêm (Ảnh: Anh Đức - Sở XD Vĩnh Phúc)

Để tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đô thị, tiến tới xây dựng Vĩnh Phúc sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 20/10/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị Quyết số 04 về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025. Trong đó đặt định hướng đầu tư cho các dự án trọng điểm, dự án lớn cần ưu tiên đầu tư, đồng thời hoàn thiện các đường vành đai và các trục hướng tâm, các tuyến đường nội thị chính cấp đô thị, cấp khu vực theo quy hoạch. Ngoài ra, yêu cầu TP. Vĩnh Yên tập trung đầu tư xây dựng, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng xã hội lớn của TP. Vĩnh Yên như: các công viên, khu vui chơi giải trí; Các công trình bảo vệ môi trường, chất thải rắn, các công trình thoát nước ngập úng… Bên cạnh đó, cùng với đầu tư các dự án giao thông đô thị và các dự án trọng điểm ưu tiên về hạ tầng xã hội trên địa bàn, TP Vĩnh Yên cũng sẽ quan tâm đến các dự án trồng cây xanh theo quy hoạch, kiến trúc đô thị Vĩnh Yên theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, văn minh.


TP Vĩnh Yên tạo được nhiều điểm nhấn trong công tác quy hoạch đô thị (Ảnh: Anh Đức - Sở XD Vĩnh Phúc)

Trước mắt, để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra theo tinh thần Nghị Quyết của tỉnh và thành phố, TP. Vĩnh Yên tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm cao trong cả hệ thống chính trị tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác phát triển đô thị. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Vĩnh Yên sẽ xây dựng đô thị Vĩnh Yên phát triển bền vững theo hướng đô thị xanh, thân thiện với môi trường, trở thành đô thị lõi của TP. Vĩnh Phúc trong tương lai. Đây là quan điểm phát triển xuyên suốt, là quyết tâm chính trị của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, Đảng bộ và toàn thể nhân dân Vĩnh Yên nói riêng.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, năm 2018 TP Vĩnh Yên tiếp tục tập trung vào chủ đề “Tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Tập trung nâng cao chất lượng đô thị, trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, xã hội và văn hóa, văn minh đô thị”. TP sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch; Xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị, theo hướng đồng bộ, hiện đại phù hợp với thực tế từng giai đoạn và xu thế phát triển chung của tỉnh; Xây dựng các tuyến phố có kiến trúc hiện đại, văn minh, đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển của một thành phố dịch vụ, du lịch và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là điều chỉnh, xây dựng cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển TP. Trên cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển hệ thống cây xanh đô thị, công viên, hệ thống hồ, đầm của TP.

Tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND-UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sự đoàn kết thống nhất của lãnh đạo TP, sự đồng thuận cao các tầng lớp nhân dân, Vĩnh Yên sẽ như “ Cá Chép hoá Rồng”, từ đó giúp cho TP. Vĩnh Yên như “Trái tim” bức tranh thuỷ mạc kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh giàu có phồn thịnh như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Ngọc Minh

 
 

 

Các tin đã đưa ngày: