Triển khai công tác tư pháp – Thi hành án dân sự năm 2018 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Triển khai công tác tư pháp – Thi hành án dân sự năm 2018

08/01/2018

Sáng 8/1, UBND tỉnh tổ chức triển khai công tác tư pháp – Thi hành án dân sự năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH  tỉnh; lãnh đạo Tổng cục Thi hành án, Bộ Tư pháp. Các đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; Trần Quang Thịnh, Cục Trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị.


Đ/c Nguyễn Ngọc Bình trao Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho ngành Tư pháp tỉnh

Năm 2017, ngành Tư pháp Vĩnh Phúc đã tập trung triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm kế hoạch công tác, tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Công tác xây dựng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được chú trọng, đảm bảo tiến độ; đã thẩm định 65 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trên các lĩnh vực: Kinh tế, môi trường, văn hóa, đất đai, giáo dục… Ngành tham gia ý kiến vào 90 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện kịp thời. Trong năm, Sở Tư pháp đã nghiên cứu hồ sơ, đề xuất UBND tỉnh giải quyết 24 vụ việc xử lý vi phạm hành chính; tham gia họp, tư vấn 72 vụ việc phức tạp do các sở, ngành, UBND cấp huyện thụ lý. Đồng thời, cho ý kiến vào 5 dự thảo văn bản của Trung ương, 33 dự thảo văn bản của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành. Công tác trợ giúp pháp lý có nhiều đổi mới cả về phương pháp và cách thức thực hiện, chất lượng trợ giúp pháp lý được nâng cao góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã tổ chức 29 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động với hơn 200 người được trợ giúp.

Công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2017, tổng số thụ lý trong toàn tỉnh tăng 8% về việc và 26% về tiền so với năm 2016; kết quả thi hành xong tăng 16,7% về việc và 17,4% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục giao. Công tác xác minh, phân loại án tiếp tục được chú trọng. Công tác theo dõi thi hành án hành chính ngày càng đi vào nền nếp. Việc giải quyết các vụ việc trọng điểm, các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng có nhiều tiến bộ. Các hoạt động chuyên môn như: Thụ lý, xác minh, phân loại án, bảo quản, xử lý tang vật được cơ quan thi hành án dân sự các cấp giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật. 

Năm 2018, Sở Tư pháp tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ rà soát, thẩm định, theo dõi việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn; đổi mới tư duy quản lý trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Phấn đấu trong năm, tỷ lệ tham gia ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đảm bảo 100% yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Đồng thời, đẩy mạnh một số hoạt động bổ trợ tư pháp, nâng cao chất lượng dịch vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở địa phương. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và kiểm soát thủ tục hành chính...   

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung giải quyết hiệu quả số án có điều kiện thi hành, hạn chế phát sinh án chuyển kỳ sau, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính được Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong về việc và tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao hiệu quả hỗ trợ trực tuyến thi hành án, tiến tới cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính từ năm 2018.

Đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tư pháp, thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu thời gian tới, Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự tỉnh bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật đồng bộ, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ nhằm nâng cao ý thức pháp luật của người dân. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực chức năng như: Lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, đất đai nhằm phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai Luật Hộ tịch; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác bổ trợ tư pháp; tiếp tục triển khai Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy.  

 Cục Thi hành rà soát lại các vụ việc còn tồn đọng và đưa ra hướng giải quyết, xử lý dứt điểm. Chủ động trong đề xuất nâng cao chất lượng thi hành án dân sự; nâng cao sự phối hợp giữa các ngành trong khối nội chính trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ chuyên môn. 

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể xuất sắc trong năm 2017. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.  

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: