Vĩnh Phúc: Hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

09/01/2018

Ngày 22/12/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND quy định thực hiện hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

Quyết định nêu rõ, dự án có tổng vốn đầu tư từ 2.000 tỷ đồng trở lên, mức hỗ trợ là 100 triệu đồng; dự án có tổng vốn đầu tư dưới 2.000 tỷ đồng, mức hỗ trợ là 50 triệu đồng. Thời gian áp dụng hỗ trợ cho các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2020. Nhà đầu tư được hỗ trợ theo Quyết định này chỉ được hỗ trợ một lần sau khi dự án đã đi vào hoạt động; trường hợp có nhiều văn bản quy định nội dung hỗ trợ trùng lặp thì nhà đầu tư được hưởng hỗ trợ ở mức cao nhất.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: