6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng

02/07/2018

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, chủ động của UBND tỉnh trong tháo gỡ khó khăn về sản xuất, kinh doanh, cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 35.440 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2.633 tỷ đồng, tăng 3,61%; giá trị tăng thêm ngành công nghiệp và xây dựng đạt 18.156 tỷ đồng, tăng 12%; giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ đạt 7.100 tỷ đồng, tăng 7,41%.

Dự kiến 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn đạt 13,77 nghìn tỷ đồng, tăng gần 2% so cùng kỳ. Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh. Các tổ chức tín dụng triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn; tập trung cho các ngành, lĩnh vực, chương trình tín dụng trọng điểm như: nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, lĩnh vực xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa.Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đến 30/6/2018 đạt 63.250 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với cuối năm 2017; tổng dư nợ dự kiến đạt 56.890 tỷ đồng, tăng 7,67%.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm  giải ngân vốn đầu tư công
(Khởi công nhà điều trị nội trú bệnh viện Sản Nhi tỉnh)

Nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án nhất là các công trình, dự án phải hoàn thành trong năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp mới, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 13.137 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm. 6 tháng qua, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 45 dự án, trong đó có 27 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 94,59 triệu USD và 20 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,42 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn đầu tư gần 130 triệu USD cho 16 lượt dự án FDI và trên 718 tỷ đồng cho 7 lượt dự án DDI. Tổng vốn đầu tư của các dự án FDI 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt trên 224 triệu USD, tăng 28%; các dự án DDI đạt trên 2.146 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ.

Theo công thông điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: