Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

04/07/2018

Sáng 3/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; lãnh đạo các xã, phường, thị trấn.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tránh với các loại tội phạm. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được tăng cường kết hợp với đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông; việc xây dựng, củng cố các mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào được nhân rộng.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chánh Thanh tra tỉnh Lưu Văn Dũng cho biết, 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính ở cả 3 cấp đã tiếp 2.826 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tăng 7,5%; tiếp nhận 2.067 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng 8,5%. Trong đó, có 1.612 lượt đơn thư đủ điều kiện xử lý, 611 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước. Số còn lại là các đơn thư trùng lặp và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp, tổ chức chính trị xã hội. Các khiếu nại, kiến nghị, tố cáo, phản ảnh chủ yếu liên quan đến quản lý sử dụng đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, việc thực hiện các chính sách xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biều đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Tiếp tục hướng dẫn các địa phương quy trình, trình tự giải quyết các vi phạm về đất đai, việc cấp sổ đỏ cho các hộ dân. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở trong công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra của nhà nước đối với việc thực hiện các quy định pháp luật về đất đai. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, nhất là các chính sách về đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Đ/c Nguyễn Văn Trì kết luận hội nghị

Khẳng định công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện để kinh tế - xã hội mới phát triển được, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương phải xác định rõ công tác đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ chung và đặc biệt quan trọng nên cần quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác này. Tiếp tục làm tốt công tác giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó trực tiếp đối thoại, giải trình, giải quyết tốt từng vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu kiến, tố cáo kéo dài. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Lực lượng chức năng chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm cướp đoạt tài sản. Tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Thanh tra tỉnh tham mưu các giải pháp triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước của thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện và thủ trưởng các cơ quan trực thuộc trên các lĩnh vực được giao.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, ngay sau hội nghị này, các cấp, ngành, địa phương cùng hành động, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, các sở, ban, ngành, địa phương  tập trung giải quyết triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. Từng địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lấn chiếm đất đai, sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích…

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: