Góp ý đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, thể thao và nuôi trồng thủy sản hồ Xạ Hương - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Góp ý đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, thể thao và nuôi trồng thủy sản hồ Xạ Hương

04/07/2018

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 1553/BXD-QHKT phúc đáp UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc góp ý đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, thể thao và nuôi trồng thủy sản hồ Xạ Hương tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (kèm theo hồ sơ quy hoạch).

Hồ Xạ Hương nằm trong thung lũng núi con Trâu thuộc làng Xạ Hương, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. (Nguồn: Internet)

Về cơ sở pháp lý, căn cứ các đồ án quy hoạch được phê duyệt: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc, Quy hoạch xây dựng vùng phía Bắc đô thị Vĩnh Phúc, Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực chân núi Tam Đảo và Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng (Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc); việc triển khai lập, thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, thể thao và nuôi trồng thủy sản hồ Xạ Hương tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây gọi tắt là Đồ án quy hoạch phân khu) là cần thiết để đảm bảo việc quản lý, đầu tư xây dựng tuân thủ quy hoạch và quy định hiện hành.

Do phạm vi lập Đồ án quy hoạch phân khu có đề xuất quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật khu vực trên cao độ +100m thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Tam Đảo, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc xin ý kiến thống nhất về nội dung đồ án theo yêu cầu tại Nghị định số 117/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng và Quyết định số 3125/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt “Đề án cho thuê môi trường trồng rừng đặc dụng để kinh doanh du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Tam Đảo”.

Về nội dung đồ án quy hoạch phân khu: Bổ sung tài liệu, số liệu, phân tích, đánh giá hiện trạng dân số, lao động, văn hóa trong khu vực, cơ sở khoa học về dự báo khách du lịch và nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi... để làm rõ tính khả thi việc hình thành Khu du lịch sinh thái nêu trên. Làm rõ hiện trạng sử dụng đất rừng đặc dụng trên cao độ +100m và đất quốc phòng để có giải pháp quy hoạch phù hợp.

Nghiên cứu phương án tổ chức không gian kiến trúc phù hợp với cảnh quan khu vực hồ Xạ Hương và thung lũng Chắt Dậu; có giải pháp về kiến trúc công trình phù hợp nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa, nếp sinh hoạt của đồng bào dân tộc khu vực Tam Đảo và công trình kiến trúc đặc trưng tạo điểm nhấn cho Khu du lịch.

Với tính chất là khu du lịch sinh thái, thể thao kết hợp nuôi trồng thủy sản, do vậy các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc phải đáp ứng yêu cầu về mật độ xây dựng thấp (thấp hơn 20%), không xây dựng tập trung và bám sát địa hình tự nhiên; chức năng sử dụng đất phù hợp với tính chất sinh thái rừng thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo. Quy mô diện tích sử dụng đất (công trình phục vụ hoạt động dịch vụ du lịch và hạ tầng kỹ thuật): Đối với khu vực trên cao độ +100m phải đảm bảo phù hợp với Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020.

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực chân núi, lòng hồ; Quy hoạch san nền - thoát nước mưa phải giảm thiểu tối đa việc san gạt địa hình tự nhiên, hoàn thiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ nền xây dựng, thoát nước theo lưu vực tự nhiên; Thu gom và xử lý nước thải phải đảm bảo không làm ô nhiễm môi trường nước hồ Xạ Hương.

Bổ sung đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư, sơ bộ nguồn vốn và nguồn lực thực hiện; dự thảo quy định quản lý theo đồ án và dự thảo quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu.

Tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tại Văn bản số 4377/SXD-QHKT ngày 30/11/2017; Tổ chức lấy ý kiến tham gia của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư khu vực lập quy hoạch trước khi thẩm định, phê duyệt theo quy định; Điều chỉnh các văn bản pháp lý liên quan đến cơ quan tổ chức lập quy hoạch phân khu, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Theo báo Xây dựng
Các tin đã đưa ngày: