Vĩnh Phúc xếp thứ 5 về tỷ lệ số huyện và thứ 10 cả nước về tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc xếp thứ 5 về tỷ lệ số huyện và thứ 10 cả nước về tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới

05/07/2018

Nếu như năm 2010, Vĩnh Phúc chưa có xã nào đạt từ 16 -19 tiêu chí nông thôn mới, toàn tỉnh mới có 5 xã đạt từ 12-15 tiêu chí, 26 xã đạt từ 8 -11 tiêu chí và 81 xã đạt dưới 8 tiêu chí thì đến nay, sau 7 năm thực hiện chương trình, toàn tỉnh đã có 2 huyện nông thôn mới, 95/112 xã đạt 19 tiêu chí, bình quân toàn tỉnh đạt 18,4 tiêu chí/xã, tăng 11,7% so với năm 2010. Đặc biệt, Vĩnh Phúc vươn lên xếp vị trí thứ 5 về tỷ lệ số huyện và thứ 10 cả nước về tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nông thôn mới đã làm đổi thay bộ mặt nông thôn ở Sông Lô

Theo đánh giá của UBND tỉnh, có được kết quả này là do trong 7 năm qua, tỉnh đã thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy sức mạnh toàn dân”. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tất cả các nội dung, chương trình, các tiêu chí, các bước thực hiện, các khoản đóng góp…đều được các thôn đưa ra họp bàn, thống nhất trong dân, tạo nên sức mạnh, khí thế thi đua sôi nổi, tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của cho chương trình này.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến tháng 6/2018, nhân dân trong tỉnh đã tự nguyện hiến 850.000 m2 đất; 250.214 ngày công và hơn 425 tỷ đồng cho nông thôn mới. Điều đáng nói, sau khi được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, bà con nông dân các địa phương đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống, với mức thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 33 triệu đồng/người/năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, với 97% đường trục xã, liên xã, 95% đường trục thôn, ngõ xóm và 75% đường giao thông nội đồng được cứng hóa; 100% kênh loại I, II và 94,1% kênh loại III được kiên cố hóa. Hàng trăm trường học được nâng cấp, xây mới, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 450/495 trường. Trong 7 năm, toàn tỉnh xây mới, cải tạo, nâng cấp 60 chợ nông thôn; xóa được 5.348 nhà tạm cho hộ nghèo;  xây dựng 100/112 trạm y tế; 15 công trình xử lý nước thải khu dân cư, 400 nghĩa trang và hơn 600 rãnh thoát nước thải…

Với quyết tâm hoàn thành và trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2019, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn, nhất là các công trình cấp nước sạch, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, xử lý môi trường trong sản xuất; nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xâ dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: