Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện kế hoạch dồn thửa đổi ruộng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện kế hoạch dồn thửa đổi ruộng

05/07/2018

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục công tác dồn thửa đổi ruộng trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 256/KH- UBND thực hiện dồn thửa đổi ruộng trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của việc dồn thửa đổi ruộng nhằm tạo ra các cánh đồng lớn, thửa ruộng lớn, tạo thuận lợi để đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tăng thu nhập cho người dân trên một đơn vị diện tích, góp phần tích cực vào chuyển dịch, tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu trong lao động nông nghiệp.

Để thực hiện tốt việc dồn thửa đổi ruộng, UBND tỉnh  yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân thấy rõ lợi ích, hiệu quả và sự cần thiết phải dồn thửa đổi ruộng để tự giác thực hiện với phương châm kiên quyết, kiên trì, chặt chẽ, từng bước nhất quán đảm bảo lợi ích chung của đa số người dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đoàn kết trong nông thôn. Tiến hành công khai, dân chủ, công bằng mọi việc liên quan đến dồn thửa đổi ruộng người dân đều được biết và tham gia bàn bạc, thống nhất. Đồng thời, UBND các cấp đóng vai trò kiến tạo, phục vụ và hỗ trợ người dân thực hiện.

Việc thực hiện dồn thửa đổi ruộng  được thực hiện trong 02 giai đoạn, giai đoạn 1 thực hiện xong việc người dân gắp phiếu, nhận ruộng, hoàn thiện hồ sơ, thanh quyết toán, đóng gói sản phẩm, tổng kết rút kinh nghiệm; giai đoạn 2 thực hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thời gian thực hiện, bắt đầu từ tháng 7 năm 2018 đến hết tháng 12 năm 2019 sẽ thực hiện dồn thửa đổi ruộng đối với 50% số xã, thị trấn của huyện Vĩnh Tường và các xã, thị trấn tại các huyện, thành phố đăng ký năm 2018. Năm 2020 triển khai trên địa bàn toàn tỉnh đối với các đơn vị có nhu cầu đăng ký thực hiện và tổng kết công tác trên địa bàn tỉnh vào cuối năm 2020.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: