Gần 1.100 dự án còn nợ đọng tiền thuê đất - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Gần 1.100 dự án còn nợ đọng tiền thuê đất

09/10/2018

Thu nộp tiền thuê đất là 1 trong 14 chỉ tiêu mà Nhà nước giao cho ngành Thuế. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Cục Thuế tỉnh đã phân cấp quản lý thu cho Chi cục thuế các huyện, thành phố; thường xuyên rà soát, thống kê danh sách các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê trên địa bàn chưa có đơn giá thuê đất theo quy định để thực hiện xác định đơn giá cho các dự án thuê đất mới, điều chỉnh lại đơn giá thuê đất đối với các dự án hết thời gian. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn, bất cập  nên đến nay, Vĩnh Phúc có nhiều dự án còn nợ đọng tiền thuê đất.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, từ năm 2014 đến đầu năm 2018, toàn tỉnh có 1.087 dự án nợ đọng tiền thuê đất, với số tiền hơn 133 tỷ đồng và gần 24.000 USD. Nguyên nhân chủ yếu do một số cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thua lỗ giải thể, phá sản nên không có tiền nộp tiền thuê đất; một bộ phận không nhỏ chủ các dự án, doanh nghiệp không chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, dây dưa, chây ỳ không nộp tiền thuê đất. Bên cạnh đó, do chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong những năm qua luôn có sự thay đổi, đơn giá thuê đất mới điều chỉnh của chu kỳ sau cao hơn đơn giá thuê đất cũ của chu kỳ trước, có những dự án tăng gấp nhiều lần dẫn đến đơn vị kiến nghị và chưa chấp hành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất.

Ngoài ra, còn do một số doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất nhưng vượt khung theo quy định; một số dự án ký hợp đồng thuê đất nhưng do vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng nên không triển khai được dự án dẫn đến nợ đọng thuế. Doanh nghiệp đã bị thu hồi đất giao cho đơn vị khác nhưng cơ quan thuế không nhận được hợp đồng thanh lý thuê đất. Một số doanh nghiệp, cá nhân đã có quyết định cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất nhưng chưa thực hiện dự án, đất vẫn bỏ trống nên khi cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền thuê đất đều không có người nhận…

Để thu hồi và hạn chế tình trạng nợ đọng tiền thuê đất, Cục Thuế tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà đước đến từng dự án, chủ doanh nghiệp khi được giao đất, thuê đất; chủ động rà soát, phân loại nợ, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án để có biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng. Đồng thời, triển khai các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đọng theo đúng quy định đối với các doanh nghiệp chây ỳ, dây dưa, chậm nộp tiền thuê đất; kiến nghị tỉnh thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai, không thực hiện theo tiến độ được phê duyệt và các dự án chây ỳ, không chấp hành nghĩa vụ tài chính đất đai theo quy định của Luật Đất đai; công khai danh sách các dự án, doanh nghiệp không chấp hành nghĩa vụ tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: