Giám sát chuyên đề việc thực hiện các kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội tại Sở Xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Giám sát chuyên đề việc thực hiện các kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội tại Sở Xây dựng

10/10/2018

Sáng 10/10, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh về kinh tế - xã hội các năm: 2015, 2016, 2017 tại Sở Xây dựng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Từ năm 2015 đến năm 2017, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 2 cuộc thanh tra về trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và một số lĩnh vực quản lý Nhà nước được UBND tỉnh giao đối với Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc; thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với 3 dự án do làm chủ đầu tư. Qua thanh tra, đã kiến nghị Sở thu hồi 21,2 triệu đồng do kê khai thiếu đối với giá trị tư vấn đầu tư xây dựng công trình; truy thu 3,6 triệu đồng đối với các cá nhân chậm nộp tiền lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Đồng thời, kiến nghị chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với một số tồn tại như: Công tác thẩm định đơn giá, khối lượng, đôn đốc đơn vị thi công chưa thực hiện đúng hợp đồng xây dựng, nghiệm thu thanh toán khối lượng chưa chính xác.

Thực hiện các kết luận thanh tra, Sở Xây dựng đã thu hồi, truy thu và nộp đủ số tiền vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc xử lý các sai phạm theo kiến nghị thanh tra; có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, thiếu sót, qua đó chấn chỉnh lại công tác quản lý Nhà nước đối với tất cả các lĩnh vực thuộc ngành.

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Sở Xây dựng cung cấp thêm các văn bản đã ban hành thể hiện công tác tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra; làm rõ việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những đơn vị có sai phạm và hình thức xử lý đối với từng cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm; mức độ công khai, minh bạch đối với quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng công trình, việc kê khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các thành viên Đoàn giám sát. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra, trong đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với công tác kiểm tra, kiểm soát công việc của cấp dưới, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Tập trung làm tốt công tác thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm; triển khai Luật Phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ, phẩm chất làm công tác thanh tra để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: