Sửa đổi, bổ sung thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện tự nguyện - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Sửa đổi, bổ sung thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện tự nguyện

16/10/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó có lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 2/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Về sửa đổi, bổ sung điều kiện hoạt động cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe (Điều 5 Nghị định 147), liên quan đến cơ sở vật chất, có nơi tiếp nhận người nghiện, có khu vực thực hiện cắt cơn, giải độc, cấp cứu có diện tịch sử dụng tối thiệu 30 m2; khu vực theo dõi phục hồi sau cắt cơn: Diện tích sử dụng tối thiểu 5 m2/người cai nghiện, có các tiện nghiên sinh hoạt thông thường (nhà vệ sinh chung, giường, chiếu, chăn màn riêng cho mỗi người) để có thể đảm bảo thời gian lưu người cai nghiện ma túy đối thiểu và 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu cắt cơn, giải độc.

Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế để thực hiện việc cắt cơn, giải độc theo dõi sức khỏe, phục hồi sức khỏe sau cắt cơn, giải độc và các thiết bị theo quy định kèm theo Nghị định; có thuốc hỗ trợ cắt cơn, giải độc, thuốc chống sốc, thuốc cấp cứu chuyên khoa và các loại thuốc cần thiết khác theo quy định của Bộ Y tế. Có khu vực quản lý riêng cho người cai nghiện ma túy là người dưới 18 tuổi, phụ nữ, người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị loạn thần.

Về nhân sự, người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải là người đã có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và có chứng chỉ hoặc chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản về cai nghiện ma túy.

Người phụ trách chuyên môn của cơ sở cai nghiện là bác sỹ, được cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực tâm thần hoặc trong lĩnh vực điều trị hỗ trợ cai nghiện, có thời gian hành nghề khám, chữa bệnh từ đủ 36 tháng trở lên, trong đó có thời gian trực tiếp làm công tác cai nghiện từ đủ 12 tháng trở lên.

Cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên tư vấn, điều dưỡng viên làm việc tại cơ sở cai nghiện phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm; có chứng chỉ hoặc chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản về cai nghiện ma túy…

Nguồn: tiengchuong.vn

Các tin đã đưa ngày: