Qua công tác thanh tra, đã phát hiện gần 200 tổ chức, cá nhân có sai phạm - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Qua công tác thanh tra, đã phát hiện gần 200 tổ chức, cá nhân có sai phạm

17/10/2018

Một số cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý việc thanh tra chưa nghiêm túc, dứt điểm; hình thức xử lý khuyết điểm của tập thể, cá nhân chưa tương xứng với vi phạm; việc xử lý, thu hồi kinh tế và khắc phục những tồn tại được chỉ rõ trong kết luận thanh tra gặp nhiều khó khăn; chưa có chế tài xử lý vi phạm trong việc chậm chễ việc thực hiện kết luận thanh tra… Đó là những tồn tại chính được chỉ ra trong báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh trong thời gian từ 01/1/2015 đến 31/12/2017.

Giai đoạn 2015 – 2017, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 72 cuộc thanh tra và ban hành 206 kết luận thanh tra. Qua đó, phát hiện 199/280 tổ chức, cá nhân có sai phạm với các lỗi chủ yếu liên quan đến trách nhiệm trong thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, quản lý đầu tư; việc chấp hành pháp luật về thuế, lệ phí; công tác quản lý đất đai.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, các cơ quan liên quan đã thu hồi 12/16 tỷ đồng, đạt 75,5% về ngân sách Nhà nước; xử phạt hành chính 40 trường hợp; chuyển cơ quan điều tra xử lý 3 vụ việc; thực hiện 565/626 kiến nghị về xử lý kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân xảy ra sai phạm. Các kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành một số văn bản chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, sửa đổi một số quy định trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, công tác cán bộ… đều được đôn đốc thực hiện kịp thời, đúng quy định

Tại buổi giám sát chuyên đề việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức sáng 17/10, các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao vai trò của Thanh tra tỉnh trong công tác thanh tra, ban hành các kết luận thanh tra và đôn đốc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trong giai đoạn 2015 – 2017. Đồng thời, đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc theo dõi, thực hiện kết luận thanh tra về thu hồi kinh tế, xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị; số lượng các cuộc thanh tra đối với một số lĩnh vực quan trọng như: Đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình trọng điểm, công tác cán bộ…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh, chỉ đạo về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trong hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý thanh tra. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định của pháp luật về thanh tra và thực hiện các kết luận thanh tra; nâng cao hơn nữa chất lượng kết luận thanh tra đảm bảo tính chính xác, hợp pháp; đề xuất các giải pháp kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng thanh tra cố tình không thực hiện kết luận thanh tra.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: