Vĩnh Phúc có 8 dự án triển khai theo hình thức BT - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc có 8 dự án triển khai theo hình thức BT

01/11/2018

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, Vĩnh Phúc triển khai thực hiện 8 dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), trong đó có 6 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng gồm: Khu công viên quảng trường Hồ Chí Minh; cầu vượt đường sắt từ nút giao Nhà thi đấu thể thao tỉnh vào khu đô thị Nam Vĩnh Yên; đường nối từ quốc lộ 2 vào đường 36m đi khu công nghiệp Kim Hoa; đường trục chính, hệ thống thoát nước mưa, sân lễ hội khu Trung tâm di tích danh thắng Tây Thiên; đường gom quốc lộ 2 sát khu đất trung tâm thương mại Hà Minh Anh, thành phố Vĩnh Yên.

Các dự án đầu tư theo hình thức BT có trình tự, thủ tục xem xét chặt chẽ, thận trọng, tuân thủ các quy định tại Nghi định số 15 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, các dự án BT không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí của người dân mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, tạo nền tảng vững chắc, sớm đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và là thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 2020 của thế kỷ XXI.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các dự án BT còn gặp nhiều khó khăn, bất cập do một số văn bản hướng dẫn của Trung ương chậm ban hành. Đặc biệt, trước đây, khi Luật Xây dựng chưa có hiệu lực, các dự án đầu tư theo hình thức BT nếu không có sự đầu tư từ ngân sách Nhà nước thì được quản lý như dự án sử dụng các nguồn vốn khác nên công tác quản lý dự án từ khâu khảo sát, thiết kế, thẩm định, lựa chọn nhà thầu đều do nhà đầu tư chủ động thực hiện. Do vậy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khó kiểm soát. Ngoài ra, các nghị định, thông tư ban hành có liên quan chưa rõ ràng, cụ thể đối với nhóm công trình hỗn hợp giao thông – xây dựng – thủy lợi nên khó khăn trong việc xác định nhóm công trình; thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư dự án BT còn kéo dài do một số các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng chồng chéo.

Để từng bước tháo gỡ các khó khăn trên, UBND tỉnh đã có văn bản kiến nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung các quy định đối với các dự án BT; sớm ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; ban hành Thông tư hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 63 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Đồng thời, nghiên cứu, bỏ quy định sử dụng vốn nhà nước để hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án, trong đó có dự án BT.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: