Toàn tỉnh có 102/112 xã hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Toàn tỉnh có 102/112 xã hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới

01/11/2018

Cần nguồn vốn đầu tư lớn, quỹ đất nhiều nên giao thông luôn là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong xây dựng nông thôn mới. Thế nhưng, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, huy động được sức dân, nhất là việc HĐND tỉnh kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng theo từng giai đoạn nên phong trào xây dựng giao thông ở Vĩnh Phúc ngày càng phát triển và tạo sức lan tỏa.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh chưa đạt tiêu chí giao thông. Xác định việc đầu tư xây dựng giao thông ở nông thôn là việc khó, cần sự chung tay góp sức của nhân dân nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở đã chủ động phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự đóng góp công sức, tiền của, đất của nhân dân. Đồng thời, chủ động tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02 về hỗ trợ phát triển giao thông nội đồng trên địa bàn tỉnh giao đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 25 về hỗ trợ giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Đến hết tháng 9/2018, Vĩnh Phúc đã có 101/112 xã hoàn thành tiêu chí giao thông, với 3.737km/4.199km đường giao thông nông thôn được cứng hóa, đạt 89%. Trong đó, tỷ lệ kiên cố hóa đường huyện đạt 100%, đường trục xã đạt 91%; đường trục thôn, ngõ xóm đạt 84% và đường trục chính giao thông nội đồng đạt xấp xỉ 72%.

Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành và đảm bảo chất lượng các công các công trình giao thông nông thôn đã tạo thuận lợi cho việc đi lại, trao đổi kinh tế của người dân và làm đổi thay bộ mặt khu vực nông thôn, tạo nền tảng quan trọng để Vĩnh Phúc trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2019.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: