Xét, công nhận 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Xét, công nhận 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

05/11/2018

Sáng 2/11, Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh họp, nghe báo cáo kết quả thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới và bỏ phiếu đề nghị UBND tỉnh công nhận 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo kết quả của các đoàn thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 đối với 16 xã trên địa bàn tỉnh gồm: Tiên Lữ, Xuân Lôi, Liên Hòa, Ngọc Mỹ, Vân Trục, Đồng Ích, Liễn Sơn, huyện Lập Thạch; xã Phú Thịnh, An Tường, Đại Đồng, Vĩnh Thịnh, Phú Đa, Yên Bình, Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường; xã An Hòa, Hướng Đạo, huyện Tam Dương đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Tuy chất lượng một số tiêu chí chưa thực sự cao, huy động nguồn lực ngoài ngân sách chưa nhiều, song đối chiếu quy định của Trung ương, các xã đều đủ các điều kiện để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau khi nghe các đại biểu tham gia góp ý, đề nghị các xã tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt, đồng thời, có kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư mới kiểu mẫu. Hội đồng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu với 100% ý kiến đồng ý đề nghị UBND tỉnh công nhận 16 xã trên đạt các tiêu chí xã nông thôn mới.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: