Dồn sức tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Dồn sức tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới

05/11/2018

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tiến độ triển khai và hoàn thành tiêu chí nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn giai đoạn 2016 - 2019 rất chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do các địa phương gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn đối ứng, không có đất để bán đấu giá hoặc có đất nhưng giá trị thấp; một số xã chưa thể giải phóng mặt bằng do người dân không chấp nhận mức giá đền bù…

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đúng tiến độ, sáng 2/11, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đến hết tháng 10/2018, nhiệm vụ những tháng cuối năm. 

Theo báo cáo, đến ngày 10/10, Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương đã trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức họp, xét công nhận thành phố Vĩnh Yên hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đối với thành phố Phúc Yên, sau khi Tổ công tác của Trung ương về xem xét hồ sơ và khảo sát, tháng 6/2018, UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế và đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định xét công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nhưng Bộ chưa tổ chức thẩm định. Riêng huyện Tam Đảo, theo kế hoạch phải hoàn thành hồ sơ huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 31/10/2018 song đến nay, huyện còn 3/9 tiêu chí chưa đạt theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ.

Về tiến độ xây dựng nông thôn mới tại 29 xã đăng ký hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2019, đến hết tháng 10/2018, có 16 xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban chỉ đạo tổ chức xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 13 xã còn lại gồm: 1 xã đăng ký năm 2016, 5 xã đăng ký năm 2017, 4 xã đăng ký năm 2018 và 3 xã đăng ký năm 2019. Trong đó, ngoài xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo sau 3 năm đăng ký đạt chuẩn vẫn chưa đủ điều kiện thẩm định, xét công nhận, còn 4 xã chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng để tiến hành xây dựng các công trình; 6 xã còn khối lượng lớn các hạng mục của tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa chưa hoàn thành.

Tại hội nghị, đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để giải quyết thủ tục liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để các xã thực hiện đấu giá quyền sử đụng đất; xem xét lại cơ chế hỗ trợ làm đường giao thông đối với các xã nông thôn mới năm 2018, 2019; tăng thêm mức hỗ trợ đặc thù đối với các xã còn nhiều khó khăn…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các sở, ngành liên quan vào cuộc quyết liệt, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tiêu chí được giao phụ trách; tạo cơ chế thuận lợi nhất, đặc biệt là những cơ chế, chính sách về nguồn lực đầu tư cho các xã đang khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. 

Đối với đề xuất tăng mức hỗ trợ cho các xã chưa hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan cùng xem xét, giải quyết dựa trên nguồn lực thực tế của tỉnh. Tuy nhiên, các địa phương không được trông chờ vào nguồn hỗ trợ này mà phải dựa các cơ chế, chính sách hỗ trợ và các điều kiện sẵn có để nỗ lực dồn sức hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí cũng yêu cầu Ban chỉ đạo cấp huyện, xã cùng với khẩn trương rà soát lại các quy hoạch, giúp các xã có nguồn lực từ đấu giá quyền sử dụng đất, cần xem xét lại các cơ chế, chính sách, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là các tiêu chí động như: Cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, thu nhập… từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực nông thôn.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: