Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh cao - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh cao

28/11/2018

Những kết quả to lớn sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X đã góp phần thúc đẩy nhanh hơn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên cả nước, tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề nội tại cần giải quyết, nhất là về tổ chức sản xuất, chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết và triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn sáng 27/11, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần có những giải pháp cụ thể hơn nữa để xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh cao hơn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị.

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố; một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tiêu biểu.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, cùng với sửa đổi, ban hành các chính sách nông nghiệp, nông thôn phù hợp với cơ chế thị trường, khuyến khích doanh nghiệp, nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, giai đoạn 2008 - 2017, ngân sách Nhà nước đã dành 415.000 tỷ đồng đầu tư cho phát triển nông - lâm - ngư nghiệp và 755.000 tỷ đồng cho phát triển nông thôn, góp phần đưa nền nông nghiệp nước ta không chỉ phát triển nhanh cả về quy mô, trình độ sản xuất mà còn chuyển dịch mạnh sang xuất khẩu hàng hóa cạnh tranh quốc tế. Hiện nông sản Việt Nam đã có mặt tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 15 thế giới với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 261,3 tỷ USD, tăng bình quân 9,24%/năm, riêng năm 2018 ước đạt 40 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân toàn ngành đạt 2,66%/năm; giá trị sản xuất tăng 3,9%/năm; đến năm 2017, giá trị sản xuất/đơn vị diện tích đạt 90,1 triệu đồng/ha trồng trọt góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn tăng 3,49 lần, từ 9,15 triệu đồng năm 2008 lên 32 triệu đồng/người/năm năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1,5%/năm, ở các huyện nghèo giảm tới 4%/năm. Trong xây dựng nông thôn mới, đến nay cả nước có 3.069 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 43 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2008 – 2017, tốc độ tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản bình quân đạt 4,28%/năm; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2017 đạt 31 triệu đồng/người, tăng 2,6 lần so với năm 2008; tỷ lệ lao động khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 36,56%; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 42,5%. Toàn tỉnh có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 99/112 xã đã được công nhận nông thôn mới.

10 năm qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao

Tại hội nghị, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết, các đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cấp, ngành tập trung vào các giải pháp về chính sách đất đai; sản xuất hàng hóa lớn liên kết sản xuất kinh doanh, chuỗi giá trị; ứng dụng khoa học công nghệ phát triển mô hình sản xuất hiện đại, thông minh; chính sách tín dụng; công tác quy hoạch, dự báo thị trường, bảo đảm sản xuất, tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu nhập ổn định cho người nông dân.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết đối với sự phát triển chung của đất nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, giải pháp về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân đến năm 2020 và giai đoạn 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm là đổi mới cơ chế, chính sách, cơ cấu lại tổ chức sản xuất gắn với nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước để triển khai thực hiện có hiệu quả quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Xác định rõ cơ hội đan xen thách thức để kịp thời đưa ra những định hướng, chính sách khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ manh mún, tổ chức lại thị trường đảm bảo phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Rà soát lại các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, thiết lập hệ thống giám sát, thực hiện chủ trương tốt phát triển nền nông nghiệp sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm; khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; quan tâm xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tham mưu, đề xuất tỉnh những giải pháp triển khai có hiệu quả Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 26 của Trung ương về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Trước mắt, cần rà soát lại các cơ chế, chính sách tỉnh đã ban hành có liên quan đến lĩnh vực này để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2018 có 103 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: