Vĩnh Phúc dành hơn 332 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường năm 2019 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc dành hơn 332 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường năm 2019

03/12/2018

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2018, mức kinh phí được phân bổ 1% từ tổng chi ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp môi trường là còn thấp, chưa đảm bảo yêu cầu công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với đó, việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay còn gặp những khó khăn, vướng mắc như việc triển khai đầu tư nhà máy xử lý rác thải tập trung chưa được người dân đồng tình ủng hộ vị trí xây dựng; một bộ phận cộng đồng dân cư và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, còn tình trạng vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh. Một số cơ sở, sản xuất, kinh doanh đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải chưa đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hoặc chưa vận hành đồng bộ, thường xuyên.

Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, hướng tới phát triển bền vững, năm 2019, Vĩnh Phúc phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu như 25% tỷ lệ che phủ rừng; 66% dân cư ở nông thôn được sử dụng nước sạch; 100% khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; 91% chất thải rắn ở đô thị được thu gom; 95% chất thải rắn y tế được xử lý.

Tỉnh sẽ dành hơn 332 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường, trong đó, phân bổ cấp tỉnh hơn 34 tỷ đồng và các huyện, thành phố hơn 112 tỷ đồng; chi phí đốt rác và vận chuyển rác thải sinh hoạt là 170 tỷ đồng. Số kinh phí này để thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ bảo vệ môi trường gồm: Hỗ trợ xử lý và cải thiện chất lượng môi trường; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải; bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường năng lực quản lý môi trường; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Riêng đối với nhóm nhiệm vụ quản lý chất thải, tỉnh tập trung hỗ trợ nguồn lực và kinh phí cho hoạt động thu gom và xử lý rác thải; tổ chức hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện việc giám sát chất thải theo đúng quy định của pháp luật; đầu tư và đưa vào hoạt động nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 500 tấn/ngày để xử lý rác thải phát sinh trên địa bàn.

Cùng với đó, tỉnh cũng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát và điều chỉnh các văn bản dưới Luật để tránh chồng chéo, bất cập gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, sớm ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật trong lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư công; tăng cường bồi dưỡng đào tạo, tập huấn nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các địa phương.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: