UBND tỉnh chấp thuận địa điểm lập Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

UBND tỉnh chấp thuận địa điểm lập Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung

03/12/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 8755 về việc chấp thuận phạm vi địa điểm phục vụ công tác lập Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung, nội dung cụ thể sau:

1. Vị trí: Tại khu đất lâm nghiệp (không có diện tích thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo quản lý) thuộc xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên:

- Phía Đông và phía Nam giáp đất lâm nghiệp;

- Phía Bắc giáp đất lâm nghiệp thuộc xã Minh Quang, huyện Tam Đảo;

- Phía Tây giáp đất lâm nghiệp và khu vực thao trường huấn luyện tổng hợp Bình Xuyên (đang xây dựng) và đất lâm nghiệp

2. Diện tích: Tổng diện tích dự án là 289.263m2 (28,9263ha). Trong đó, diện tích đất nghiên cứu thực hiện dự án 284.475m2 (28,4475ha), gồm: Đất xây dựng nhà máy 81.625m2 (8,1625ha), phần còn lại là đất trồng cây xanh cách ly, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường; Diện tích đường vào dự án: 4.788m2 (0,4788ha).

UBND tỉnh giao UBND huyện Bình Xuyên  thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án theo phạm vi, địa điểm được chấp thuận. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

BBT

Các tin đã đưa ngày: