Tin hoạt động - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép xây dựng số 01/GPXD cho Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân (19/01/2022)

Cấp giấy phép xây dựng số 01/GPXD cho Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân

Phổ biến tài liệu " Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà" (14/01/2022)

Phổ biến tài liệu " Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà"

Áp dụng Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính (13/01/2022)

Áp dụng Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Japfa comfeed (GPXD số 57-2021) (29/12/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Japfa comfeed (GPXD số 57-2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn (GPXD số 56-2021) (29/12/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn (GPXD số 56-2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần ĐTXD cấp nước Vĩnh Phúc (GPXD số 55-2021) (15/12/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần ĐTXD cấp nước Vĩnh Phúc (GPXD số 55-2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH dịch vụ văn hóa Nam Linh (GPXD số 54-2021) (14/12/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH dịch vụ văn hóa Nam Linh (GPXD số 54-2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Partron Vina (GPXD số 53-2021) (08/12/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Partron Vina (GPXD số 53-2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần T&Y Superport Vĩnh Phúc (GPXD số 52-2021) (25/11/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần T&Y Superport Vĩnh Phúc (GPXD số 52-2021)
Các tin đã đưa ngày: