Tin hoạt động - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hơn 200 cán bộ, công chức làm công tác cải cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng nghiệp vụ (18/10/2018)

Hơn 200 cán bộ, công chức làm công tác cải cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng nghiệp vụ

BTV Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác (18/10/2018)

BTV Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Tổng kết thí điểm dồn thửa đổi ruộng năm 2017 (16/03/2018)

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Tổng kết thí điểm dồn thửa đổi ruộng năm 2017

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (09/03/2018)

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Phấn đấu 100% số xã của Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (21/11/2017)

Phấn đấu 100% số xã của Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

SỞ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH PHƯỜNG ĐỐNG ĐA (26/07/2017)

SỞ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH PHƯỜNG ĐỐNG ĐA

Lịch tiếp công dân tháng 7/2017 (07/07/2017)

Lịch tiếp công dân tháng 7/2017

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 (15/06/2017)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (06/06/2017)

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Các tin đã đưa ngày: