Tin hoạt động - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh dự khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, MTTQ và tổ chức CTXH (26/11/2018)

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh dự khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, MTTQ và tổ chức CTXH

Nét đặc sắc văn hóa Vĩnh Phúc trong Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc (02/11/2018)

Nét đặc sắc văn hóa Vĩnh Phúc trong Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc

Cần những động lực mới từ cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ để giữ chân nguồn nhân lực chất lượng của tỉnh (02/11/2018)

Cần những động lực mới từ cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ để giữ chân nguồn nhân lực chất lượng của tỉnh

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tạo dấu ấn (24/10/2018)

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tạo dấu ấn

Các địa phương nỗ lực nâng vị trí xếp hạng cải cách hành chính (18/10/2018)

Các địa phương nỗ lực nâng vị trí xếp hạng cải cách hành chính

Hơn 200 cán bộ, công chức làm công tác cải cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng nghiệp vụ (18/10/2018)

Hơn 200 cán bộ, công chức làm công tác cải cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng nghiệp vụ

BTV Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác (18/10/2018)

BTV Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Tổng kết thí điểm dồn thửa đổi ruộng năm 2017 (16/03/2018)

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Tổng kết thí điểm dồn thửa đổi ruộng năm 2017

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (09/03/2018)

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
Các tin đã đưa ngày: