Tin hoạt động - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (09/03/2018)

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Phấn đấu 100% số xã của Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (21/11/2017)

Phấn đấu 100% số xã của Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

SỞ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH PHƯỜNG ĐỐNG ĐA (26/07/2017)

SỞ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH PHƯỜNG ĐỐNG ĐA

Lịch tiếp công dân tháng 7/2017 (07/07/2017)

Lịch tiếp công dân tháng 7/2017

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 (15/06/2017)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (06/06/2017)

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chất thải rắn xây dựng phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh (06/06/2017)

Chất thải rắn xây dựng phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh

Xây mới cầu Đầm Vạc góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị Vĩnh Phúc (06/06/2017)

Xây mới cầu Đầm Vạc góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị Vĩnh Phúc

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2017 (10/04/2017)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2017
Các tin đã đưa ngày: