Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

09/11/2016

 
 

Trong 2 ngày 8 - 9/11, Ban chấp hành Hội phụ nữ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh; Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 280 đại biểu đại diện cho hơn 200.000 cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tặng Đại hội bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của hội viên, phụ nữ; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Nhiều mô hình, cách làm hay, hoạt động hiệu quả được nhân rộng như: Cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, mô hình Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải, Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường, Hũ gạo tiết kiệm, Đoạn đường phụ nữ tự quản; câu lạc bộ Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông…

Công tác vận động, hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững được các cấp Hội tập trung chỉ đạo thực hiện gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã đạt những kết quả tích cực, xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, hoạt động có hiệu quả góp phần thực tích cực vào phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Trong 5 năm, toàn tỉnh có hơn 41.500 lượt hộ phụ nữ nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ, trong đó, có 8.875 hộ do phụ nữ làm chủ đã thoát nghèo. Các cấp Hội đã khai thác hiệu quả nguồn vốn từ các ngân hàng và các chương trình, dự án do Hội quản lý để giúp 35.000 lượt phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, với 850 tỷ đồng; vận động ủng hộ, hỗ trợ xây mới 186 nhà mái ấm tình thương; vận động hội viên tham gia phát triển các mô hình, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với mô hình sản xuất, tiêu dùng sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn.

Nhiệm kỳ 2016- 2021, Hội Phụ nữ tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu hằng năm, mỗi cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, truyên truyền nhân rộng từ 1-2 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu. Mỗi cơ sở Hội thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hằng năm, mỗi  xã giúp được ít nhất 2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Mỗi huyện, thành, thị hỗ trợ trên 6 phụ nữ khởi nghiệp hoặc khởi sự kinh doanh; phối hợp dạy nghề cho 1.190 lao động nữ. Phấn đấu xây mới 100 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo và kết nạp trên 13.500 hội viên mới.

Đánh giá cao kết quả các cấp Hội phụ nữ đạt được nhiệm kỳ qua, các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Hoàng Thị Ái Nhiên yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, định hướng chỉ đạo trong Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khoá X), Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ để tham mưu, đề xuất với tỉnh có các chủ trương, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đem lại việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Cùng với đó, đẩy mạnh vận động phụ nữ tham gia sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường. Tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua“Phu nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của phụ nữ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc.

Các cấp Hội phụ nữ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng các chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Đa dạng hóa các hình thức, nội dung sinh hoạt để tập hợp, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Đồng thời, chủ động hơn nữa trong tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ đảng, chính quyền làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ở các cấp, các ngành trong tỉnh đáp ứng với yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: