Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 2/2017 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 2/2017

08/02/2017

Ngày 8/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 2/2017 với 55 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin những kết quả nổi bật chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và dự báo quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thời gian tới; thông báo nội dung chương trình toàn khóa về đẩy mạnh học tập, làm theo những nội dung cốt lõi, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị các báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền sâu rộng mục đích, yêu cầu nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở các tài liệu hướng dẫn, lựa chọn những việc làm cụ thể, khả thi để thực hiện, phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tuyên truyền đến nhân dân về chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền đúng chủ trương xung quanh những vấn đề nổi cộm gần đây của một số nước trên thế giới.

Sau hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI vào cuộc sống; nội dung các Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khoá XII; tập trung tuyên truyền việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11 của BTV Tỉnh ủy. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu; các lễ hội trên địa bàn; hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của các địa phương; chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác bảo vệ môi trường.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: