Hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ Quy hoạch điều chỉnh Vùng phía Bắc, phía Tây đô thị Vĩnh Phúc và QHCXD đô thị Vĩnh Phúc. - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ Quy hoạch điều chỉnh Vùng phía Bắc, phía Tây đô thị Vĩnh Phúc và QHCXD đô thị Vĩnh Phúc.

21/03/2017

Chiều 20/3/2017, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 25/1/2017, Quyết định số 4164/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án QHXD vùng phía Bắc, phía Tây đô thị Vĩnh Phúc; Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 17/2/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án QHCXD đô thị Vĩnh Phúc.

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Sở Xây dựng; đại diện các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải; Ban quản lý các KCN tỉnh; đại diện UBND các huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô trong phạm vi quy hoạch.

(Đ/c Phan Thế Huy phó Giám đốc Sở Xây dựng công bố các Quyết định phê duyệt quy hoạch)

Sau khi công bố, Sở Xây dựng đã tổ chức bàn giao hồ sơ cho đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị làm cơ sở triển khai thực hiện và quản lý theo quy hoạch được duyệt.

 

(Sở Xây dựng bàn giao hồ sơ cho các địa phương, đơn vị liên quan)

 

Phòng Quy hoạch kiến trúc

Các tin đã đưa ngày: