Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ quý II/2017 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ quý II/2017

10/04/2017

Sáng 10/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý II/2017. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong quý I, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và quy định tại Điều 32 – Điều lệ Đảng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt và kịp thời phản ánh những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những ý kiến phản ánh của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đến cấp ủy xem xét, giải quyết, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

3 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 14 tổ chức đảng, 3 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 13 tổ chức theo Điều 30 – Điều lệ Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 15 đảng viên, 8 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 27 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; giám sát chuyên đề đối với 29 đảng viên. Qua kiểm tra, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên; công tác giám sát đã có sự đổi mới về phương pháp, cách làm. Qua giám sát đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và có những yêu cầu, đề xuất cụ thể để các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm khắc phục, sữa chữa. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hải đề nghị trong quý II/2017, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; quy định tại điều 30, điều 32 – Điều lệ Đảng. Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng tiến độ; đổi mới phương pháp và cách thức kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Ủy ban kiểm tra các cấp  tiếp tục đổi mới về lề lối, tác phong làm việc; kịp thời xây dựng các quy chế, quy định trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường phối hợp với các tổ chức đảng, các cơ quan liên quan giải quyết tốt những vấn đề phức tạp, bức xúc trong nhân dân./. 

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: