Phấn đấu 100% số xã của Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Phấn đấu 100% số xã của Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

21/11/2017

Đó là mục tiêu kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020 tại buổi làm việc với ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới sáng ngày 21/11.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, chương trình xây dựng nông thôn trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn Vĩnh Phúc đã có nhiều đổi mới theo hướng khang trang hiện đại, nhiều công trình hạ tầng nông thôn đã được xây mới, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn; đời sống văn hóa tinh thần không ngừng được nâng lên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Đến nay, toàn tỉnh có 2 huyện Yên Lạc và Bình Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; 91/112 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 77 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 68,7%. 

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Vĩnh Phúc

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, Vĩnh Phúc vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn lực của địa phương có hạn trong khi nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới lớn; các chế độ, chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi dẫn đến các thủ tục về đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản kéo dài làm chậm tiến độ thực hiện; nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế, còn có tư tưởng thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nhất là ngân sách tỉnh… 

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra yêu cầu các sở, ngành làm rõ một số nội dung liên quan đến tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; việc thu gom, xử lý rác thải, nhất là vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng; giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản từ các công trình nông thôn mới; vấn đề xử lý rác thải, nước thải trong tương lai;…

Ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Đoàn kiểm tra đề xuất Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ từ T.Ư cho Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2018 – 2020. Đồng thời, xem xét, bổ sung tỉnh Vĩnh Phúc vào Quy hoạch tổng thể vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xem xét, điều chỉnh một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa phù hợp với thực tế; sớm công bố các công nghệ hợp chuẩn, hợp quy phù hợp với điều kiện của Việt Nam để các địa phương có căn cứ lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  đánh giá cao những thành tích Vĩnh Phúc đã đạt được. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, với những kết quả ấn tượng của tỉnh trong những năm gần đây cùng định hướng phát triển nền nông nghiệp đã được tỉnh đề ra, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng Vĩnh Phúc nên học tập kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của Nhật Bản, hướng đến nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng một số sản phẩm đặc trưng gắn với phát triển hoạt động du lịch.

Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc tiếp tục chỉ đạo các địa phương còn lại hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, ông yêu cầu Vĩnh Phúc các xã đã đạt chuẩn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng trong xây dựng nông thôn mới. Đối với các xã đang và sắp hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới cần đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí theo quy định và gắn với thực tế.

Trước đó, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Hồ Sơn và Đại Đình của huyện Tam Đảo. Trong đó, xã Hồ Sơn là địa phương đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2013; xã Đại Đình đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2017./.

                                                                                                          Văn Nhất   

Các tin đã đưa ngày: