Hơn 200 cán bộ, công chức làm công tác cải cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng nghiệp vụ - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hơn 200 cán bộ, công chức làm công tác cải cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng nghiệp vụ

18/10/2018

Hơn 200 cán bộ, công chức làm công tác cải cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thành phố và 137 xã, phường, thị trấn trong tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2018, được Sở Nội vụ tổ chức sáng 16/10.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được giới thiệu thực trạng xây dựng Chính phủ điện tử và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025; các kỹ năng giao tiếp, ứng xử với tổ chức, công dân; điều tra xã hội học, thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính; tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện cải cách hành chính. Đồng thời, được trao đổi, thảo luận những bất cập, vướng mắc trong thự chiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.

Lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương.

Theo cồng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: